Problemau teithio

Bysiau Arriva Cymru

O 4 Ionawr 2022 ymlaen am hyd at 86 o ddiwrnodau (tan oddeutu 29 Mawrth 2022), bydd yr heol rhwng Hen Bentref Llandegfan a Mile Road ar gau.

Oherwydd hynny, bydd gwasanaeth 58 Bysiau Arriva Cymru (Bangor - Biwmares) yn cael ei ddargyfeirio wrth Allt Cichle ac ni fydd yn gallu gwasanaethu Llandegfan.

Yn hytrach, bydd y gwasanaeth yn teithio i Fiwmares ac yn ôl ar hyd yr A545 Ffordd Biwmares.

Yn ôl