Problemau teithio

Ar ddiwrnodau gemau Pencampwriaeth y 6 Gwlad, bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau cyn ac ar ôl y gêm er mwyn cadw’r dorf yn ddiogel.

Yn ystod y cyfnodau dan sylw, bydd gwasanaethau bws yn cael eu dargyfeirio a byddant yn defnyddio arosfannau gwahanol i’r arfer. Bydd system giwio ar waith hefyd yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Mae’r manylion i’w gweld isod.

Gêm

Dyddiad

Cymru yn erbyn yr Eidal

Dydd Sadwrn 19 Mawrth (Y gic gyntaf am 14:15)

 

 

 

Adventure Travel (NAT)

The following services are diverted, please see the maps attached for further details.

89A, 89B & 304

320

C1

C8

T1C

 

Bws Caerdydd

Gêm

Amserau’r dargyfeiriadau

Cymru yn erbyn yr Eidal, Dydd Sadwrn 19 Mawrth

Saturday 19th March

from 10:15 until 18:15*

*St Mary Street will remain closed and buses will follow their Saturday night routes from 18:15 as opposed to 22:00.

 

Mae’r tabl isod yn dangos manylion y mannau lle bydd gwasanaethau’n dechrau ac yn gorffen ar ddiwrnodau gemau tra bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau.

Oherwydd y cynllun adfywio sy’n mynd rhagddo ar gyfer Stryd Tudor, bydd bysiau i gyfeiriad y gorllewin yn dechrau ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon ar ddiwrnodau digwyddiadau yn gynnar yn 2022.

 

Rhif y llwybr

Man gorffen yng nghanol y ddinas

1 a 2 ▲

Canal Street. Ni fydd arosfannau JM a JN wrth yr Orsaf Ganolog yn cael eu gwasanaethu.

5

Canal Street

6 (baycar) ●

Heol y Tollty (arhosfan JG). Ni fydd arosfannau JM a JN wrth yr Orsaf Ganolog yn cael eu gwasanaethu.

7

Canal Street

8 a 9 i Fae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon

Heol Pont-yr-Aes (arhosfan JH)

8 a 9 i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill

11

Ffordd Churchill

13

Arglawdd Fitzhamon

15

Arglawdd Fitzhamon

17 ac 18

Arglawdd Fitzhamon

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Arglawdd Fitzhamon

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45, 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Heol y Brodyr Llwydion

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

57 a 58

Ffordd Churchill

61 

Arglawdd Fitzhamon

62, 63 a 63A

Arglawdd Fitzhamon

64

Arglawdd Fitzhamon

66

Arglawdd Fitzhamon

92, 92B, 93, 94 a 94B

Arglawdd Fitzhamon

95 i’r Barri

Arglawdd Fitzhamon

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

96 a 96A

Arglawdd Fitzhamon

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd

Heol Pont-yr-Aes (arhosfan JH)

X59

Plas Dumfries (arhosfan HD)

Bws gwennol Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd (pan fydd yn gweithredu)

Arglawdd Fitzhamon

▲ Ar ddiwrnodau digwyddiadau, ni fydd gwasanaethau 1 a 2 yn gwasanaethu tu cefn yr Orsaf Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

● Ar ddiwrnodau digwyddiadau, bydd gwasanaeth baycar yn teithio rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – arhosfan JG) a Bae Caerdydd yn unig, ac ni fydd yn gwasanaethu tu cefn yr Orsaf Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

 

Newport Bus

Service 30 will operate from the 10:15 departure until 18:15 via Dumfries Place instead of Station Terrace.

The bus stops will be as follows:
Outbound - drop off at Dumfries Place and Kingsway GC (on North Road, opposite the Hilton Hotel)

Inbound - pick up from Kingsway GC (on North Road, opposite the Hilton Hotel)

The X30 is not affected and will operate as normal from Greyfriars Road.

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Gêm

Manylion y dargyfeiriadau

Cymru yn erbyn yr Eidal, Dydd Sadwrn 19 Mawrth

From 10, all day.

  • Bydd gwasanaethau 26, 86, 132, 136, T4, X3 ac X4 yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion. Cliciwch yma i weld manylion yr arosfannau.
  • Bydd gwasanaethau 122 a 124 yn dechrau ac yn gorffen yn rhan isaf Heol y Gadeirlan.

 

 

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Mae digwyddiadau mawr yn Stadiwm Principality yn golygu y bydd degau o filoedd yn rhagor o gwsmeriaid yn teithio ar wasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd pob gwasanaeth i Gaerdydd ac yn ôl ar y diwrnodau hyn yn brysur tu hwnt, a dim ond lle i sefyll fydd arnynt yn aml. Ni fydd modd cadw pellter cymdeithasol ar wasanaethau.

Bydd yn dal yn ofynnol yn ôl y gyfraith yng Nghymru i chi wisgo gorchudd wyneb, ac mae cyfrifoldeb personol ar gwsmeriaid i wisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn teithio ar wasanaethau a phan fyddant mewn gorsafoedd caeëdig, oni bai eu bod wedi’u heithrio.

Nodwch:

 

Yn ôl