Problemau teithio

Lloyds Coaches, Owens of Oswenstry,Tanat Valley Coaches,Celtic Travel 

Bydd gwasanaethau lleol yn cael eu diweddaru oherwydd bod yr orsaf fysiau newydd yn y Trallwng yn agor.

Mae newidiadau’n cael eu cyflwyno i amserlenni a llwybrau. Dylech wirio’r manylion cyn i chi deithio.

 

Yr arosfannau bysiau sydd wedi’u pennu

*Arhosfan A yw’r un agosaf at y Ganolfan Groeso

 

Arhosfan A   

88 Gwasanaeth y dref ar hyd Ystâd Oldford, Borfa Green ac Erw Wen

409 National Express: Amwythig, Birmingham, Llundain

409 National Express: Y Drenewydd, Llanidloes, Aberystwyth

 

Arhosfan B   

T12 Cegidfa, Llanymynech, Croesoswallt, Wrecsam

76 Cegidfa, Meifod, Llanfyllin, Llanrhaeadr

76A Cegidfa, Meifod, Dolanog

 

Arhosfan C

T12 Caerhywel, Y Drenewydd, Machynlleth (ar ddiwrnodau coleg)

X75 Trewern, Ford, Amwythig

87 Llanfair Caereinion, Y Foel / Meifod

89  Aberriw, Tregynon, Adfa, Llanfair Caereinion

 

Arhosfan D  

T12 Trefaldwyn, Y Drenewydd, Machynlleth

X75 Aberriw, Y Drenewydd, Llanidloes

81 Ffordun, Trefaldwyn, Yr Ystog, Y Drenewydd

 

 

Newidiadau i lwybrau bysiau

 

Gwasanaeth T12 - Lloyds Coaches, Owens of Oswestry, Tanat Valley Coaches

 

O Fachynlleth a’r Drenewydd

i’r TRALLWNG, yr A490, Berriew Road, Berriew Street, Severn Street, Severn Road, Smithfield Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Church Street, Broad Street, y Stryd Fawr, Chapel Street, Mount Street, Raven Street, Raven Square, Guilsfield Road, yr A490

 

i Groesoswallt a Wrecsam

 

 

O Wrecsam a Chroesoswallt  

i’r TRALLWNG, yr A490, Guilsfield Road, Raven Square, Raven Street, Mount Street, Chapel Street, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

                       

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Church Street, Berriew Street, Berriew Road, yr A490 i’r Drenewydd a Machynlleth

 

Teithiau i Ysgol Uwchradd y Trallwng o Drefaldwyn

Y TRALLWNG, yr A490, yr A483, y ffordd osgoi, Salop Road, Maes Parcio Bysiau’r Ysgol Uwchradd, Salop Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

Teithiau i Ysgol Uwchradd y Trallwng o Groesoswallt

Y TRALLWNG, yr A490, Guilsfield Road, Raven Square, Raven Street, Mount Street, Chapel Street, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Salop Road, Maes Parcio Bysiau’r Ysgol Uwchradd, Salop Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

 

Gwasanaeth X75 - Celtic Travel

O Lanidloes a’r Drenewydd

i’r TRALLWNG, yr A483, yr A490, Berriew Road, Berriew Street, Severn Street, Severn Road, Smithfield Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Church Bank, Salop Road, yr A458 i Amwythig

 

O Amwythig

i’r TRALLWNG, yr A458, Salop Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Church Street, Berriew Street, Berriew Road, yr A490, yr A483 i’r Drenewydd a Llanidloes

 

Gwasanaeth 76 - Tanat Valley Coaches

O Lanrhaeadr i’r Trallwng

Y TRALLWNG, yr A490, Guilsfield Road, Raven Square, Raven Street, Mount Street, Chapel Street, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Smithfield Road (troi wrth y gylchfan), Smithfield Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau. Bydd rhai teithiau’n hepgor Smithfield Road.

 

O’r Trallwng

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Church Street, Broad Street, y Stryd Fawr, Chapel Street, Mount Street, Raven Street, Raven Square, Guilsfield Road, yr A490 i Lanrhaeadr

 

Gwasanaeth 76A - Owens of Oswestry

O Ddolanog i’r Trallwng

Y TRALLWNG, yr A490, Guilsfield Road, Raven Square, Raven Street, Mount Street, Chapel Street, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

O’r Trallwng

 

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Church Street, Broad Street, y Stryd Fawr, Chapel Street, Mount Street, Raven Street, Raven Square, Guilsfield Road, yr A490 i Ddolanog

 

Gwasanaeth 81 - Tanat Valley Coaches

O’r Trallwng

Y TRALLWNG, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Brook Street, Raven Square, Raven Street, Mount Street, Chapel Lane, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Smithfield Road, Severn Road, Leighton Road, y B4381 i Drefaldwyn a’r Drenewydd

 

O’r Drenewydd a Threfaldwyn

Y TRALLWNG, y B4381, Leighton Road, Severn Road, Smithfield Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

Gwasanaeth 87 - Owens of Oswestry

O’r Foel a Llanfair Caereinion

Y TRALLWNG, yr A458, Raven Square, Raven Street, Mount Street, Chapel Street, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Smithfield Road, (troi wrth y gylchfan), Smithfield Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

O’r Trallwng

Y TRALLWNG, Smithfield Road, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Church Street, Broad Street, y Stryd Fawr, Chapel Street, Mount Street, Raven Street, Raven Square, yr A458 i Lanfair Caereinion a’r Foel

 

Gwasanaeth 88 - Owens of Oswestry, Tanat Valley Coaches

Dim newid i’r llwybr presennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio drwy’r orsaf fysiau newydd yn hytrach na’u bod yn mynd ar hyd y ffordd drwy Faes Parcio Smithfield
 • Bydd Maes Parcio Berriew Street rhwng Berriew Road a Berriew Street yn cael ei hepgor

 

 

Gwasanaeth 89 - Owens of Oswestry

 

O Lanfair Caereinion a Thregynon

Y TRALLWNG, yr A483, yr A490, Berriew Road, Berriew Street, Broad Street, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau

 

O’r Trallwng

Y TRALLWNG, y Stryd Fawr, Jehu Road, Brook Street, Church Bank, Mill Lane, Maes Parcio Smithfield, yr Orsaf Fysiau, Maes Parcio Smithfield, Church Street, Berriew Street, Berriew Road, yr A490, yr A483 i Dregynon a Llanfair Caereinion

 

 

Newidiadau i amserlenni

 

Gwasanaeth T12 - Lloyds Coaches, Owens of Oswestry, Tanat Valley Coaches

O Fachynlleth i Wrecsam – dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Bydd bysiau’n gadael 2 funud yn gynharach na’r amserau a ddangosir ar gyfer Aber-miwl, Trefaldwyn, Coedybrenin a Choed-y-Dinas
 • Bydd bysiau’n cyrraedd y Trallwng yn unol â’r amserlen; byddant yn gadael 1 funud yn ddiweddarach
 • Bydd bysiau’n gadael 1 funud yn ddiweddarach na’r amserau a ddangosir ar gyfer Cegidfa, Ardd-lin a Llandrinio

 

O Wrecsam i Fachynlleth - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Bydd bysiau’n cyrraedd y Trallwng 2 funud yn ddiweddarach; byddant yn gadael 1 funud yn ddiweddarach

 

 

Gwasanaeth X75 - Celtic Travel

O Lanidloes i Amwythig - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Bydd bysiau’n cyrraedd y Trallwng yn unol â’r amserlen; byddant yn gadael yn unol â’r amserlen

 

O Amwythig i Lanidloes - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Bydd bysiau’n cyrraedd y Trallwng 1 funud yn gynharach; byddant yn gadael 2 funud yn ddiweddarach

 

Gwasanaeth 76 - Tanat Valley Coaches

O Lanrhaeadr i’r Trallwng - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Bydd bysiau sy’n gorffen eu taith ar hyn o bryd yn y Stryd Fawr, Y Trallwng yn mynd yn eu blaen i’r Orsaf Fysiau ac yn cyrraedd 1 funud yn ddiweddarach

 

O’r Trallwng i Lanrhaeadr - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng (ar waelod y rhiw)" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Nodwch y bydd bysiau’n dal i wasanaethu’r Stryd Fawr ond y byddant yn aros wrth yr arhosfan ar dop y rhiw
 • Bydd bysiau’n gadael Gorsaf Fysiau’r Trallwng am 07:58, 10:17, 12:04, 13:53,  16:04 a 17:22

 

Gwasanaeth 76A - Owens of Oswestry

O Ddolanog i’r Trallwng - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Ni fydd pwynt amseru "Maes Parcio Berriew Street, Y Trallwng" yn cael ei wasanaethu mwyach
 • Bydd bysiau’n cyrraedd Gorsaf Fysiau’r Trallwng 2 funud yn ddiweddarach nag y maent yn cyrraedd y Stryd Fawr ar hyn o bryd

 

O’r Trallwng i Ddolanog - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Ni fydd pwynt amseru "Maes Parcio Berriew Street, Y Trallwng" yn cael ei wasanaethu mwyach
 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng"
 • Bydd bysiau’n gadael y Trallwng 3 munud yn gynharach nag y maent yn gadael y Stryd Fawr ar hyn o bryd

 

Gwasanaeth 81 - Tanat Valley Coaches

O’r Trallwng - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru ychwanegol: "Gadael Gorsaf Fysiau’r Trallwng" 09:51, 12:51

 

O’r Drenewydd a Threfaldwyn - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru ychwanegol: "Cyrraedd Gorsaf Fysiau’r Trallwng" 09:44, 12:48
 • Pwynt amseru ychwanegol: " Gadael Gorsaf Fysiau’r Trallwng" 09:51, 12:51

 

Gwasanaeth 87 - Owens of Oswestry

O’r Foel a Llanfair Caereinion - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Maes Parcio Berriew Street, Y Trallwng" yn golygu "Tesco, Y Trallwng" 15:01, 16:01

 

O’r Trallwng - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Maes Parcio Berriew Street, Y Trallwng" yn golygu "Tesco, Y Trallwng" 13:06, 13:06, 15:01
 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Gorsaf Fysiau’r Trallwng" 08:40, 13:10, 13:10, 15:05 

 

Gwasanaeth 88 - Owens of Oswestry

Dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Canolfan Groeso Maes Parcio Smithfield" yn golygu "Yr Orsaf Fysiau"
 • Pwynt amseru "Maes Parcio Berriew Street" yn golygu "Berriew Road, gyferbyn â Morrisons"

 

Gwasanaeth 89 - Owens of Oswestry

O Lanfair Caereinion a Thregynon - dim newid i’r amserlen bresennol, ar wahân i’r newidiadau canlynol:

 • Pwynt amseru "Y Stryd Fawr, Y Trallwng" yn golygu "Broad Street, Y Trallwng" 11:20
 • Pwynt amseru ychwanegol: "Gorsaf Fysiau’r Trallwng" 11:23

 

O’r Trallwng

 • Pwynt amseru ychwanegol: " Gorsaf Fysiau’r Trallwng" 14:13
Yn ôl