Problemau teithio

Trafnidiaeth Cymru Trenau

1 a 8 Hydref

Mae Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) a ASLEF wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynnal streic ddydd dydd Sadwrn 1 a dydd Sadwrn 8, a fydd yn amharu'n sylweddol ar y rhwydwaith rheilffyrdd ar draws y DU gyfan.

Nid oes anghydfod rhwng Trafnidiaeth Cymru a’r undebau rheilffyrdd.  Fodd bynnag, mae'r gweithredu diwydiannol o ganlyniad i'r anghydfod rhwng RMT a Network Rail yn golygu na fyddwn yn gallu rhedeg gwasanaethau rheilffordd ar seilwaith Network Rail.

Bydd mwyafrif y gwasanaethau rheilffordd ar draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau yn cael eu hatal ar 1 Hydref.

Cynlluniwch ymlaen llaw a chofiwch wirio'ch taith gyfan.

 

5 Hydref

Mae undeb gyrwyr trenau ASLEF wedi cyhoeddi  y byddan nhw ar streic ddydd Mercher 5 Hydref. Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Cynlluniwch ymlaen llaw a chofiwch wirio'ch taith gyfan.

 

First Cymru Bws

26 a 30 Hydref

Mae First Cymru wedi canslo’r streiciau yr oedd yn bwriadu eu cynnal ar 26 Medi a 30 Medi.

Ni ddisgwylir mwyach i unrhyw broblemau teithio amharu ar wasanaethau.

Yn anffodus, ni allwn ddiweddaru Cynlluniwr Taith, Amserlenni a Map Teithio Traveline Cymru i adlewyrchu gwybodaeth amser real am wasanaethau bws a thrên y bydd y gweithredu diwydiannol yn effeithio arnynt.

 

Disgwylir problemau teithio ar y diwrnodau cyn ac ar ôl y gweithredu diwydiannol. Mae’n bosibl y bydd y problemau mawr ar y rheilffyrdd yn effeithio ar drefniadau teithio ar y ffyrdd ac ar fysiau. Dylech ddisgwyl gwasanaethau prysur, oedi ac achosion o ganslo teithiau.

  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru yma.
  • Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan First Cymru yma.
  • I wirio’r sefyllfa ar y ffyrdd, ewch i Traffig Cymru.
  • I gael gwybodaeth am y sefyllfa ar Bontydd Hafren, ewch i wefan Pontydd Hafren.
  • Dilynwch ni ar Twitter @TravelineCymru lle byddwn yn trydar ac yn aildrydar diweddariadau am y gweithredu diwydiannol.
Yn ôl