Problemau teithio

Trafnidiaeth Cymru

Diweddariad:

  • Mae Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffyrdd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) wedi cyhoeddi bod gweithredu diwydiannol 14 o Gwmnïau Gweithredu Trenau wedi’i ganslo.

Mae’n bosib y gall phrinder trenau effeithio ar rai o’n gwasanaethau, mwy.

  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru yma.
  • I wirio’r sefyllfa ar y ffyrdd, ewch i Traffig Cymru.
  • I gael gwybodaeth am y sefyllfa ar Bontydd Hafren, ewch i wefan Pontydd Hafren.
  • Dilynwch ni ar Twitter @TravelineCymru lle byddwn yn trydar ac yn aildrydar diweddariadau am y gweithredu diwydiannol.
Yn ôl