Problemau teithio

FirstCymru, TrawsCymru a NationalExpress

Update:

Carmarthen Bus Station will be reopening on Monday 14 August. All services will revert to their original bay allocations with the following exceptions:

  • Services 221 and 223 to depart from Bay 2 
  • Service 281 at 06:05 to depart from Bay 2

Bydd Safleoedd 4, 5, 6 a 7 yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin yn cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw o DDYDD LLUN 6 MAWRTH am 2 i 3 wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y gwasanaethau bws canlynol yn defnyddio Safleoedd 1, 2 a 3 ar Heol Las: 129, 166, 198, 205, 206, 207, 215, 222, 225, 226 (nid taith 0835), 227, 228, 322 , Col 17, PR1.

Pan fydd Safleoedd 4, 5, 6 yn ailagor yna bydd Safleoedd 8, 9 a 10 yn cau (a bydd Safle 7 yn parhau ar gau) am 2 i 3 wythnos arall. Bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau 195 i Ysgol Uwchradd FE yn unig, 222, 224, 226 am 0835 yn unig, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 460, B11, B12, B13, Col 3 Col 11, PR1, X14 a fydd yn lle hynny yn defnyddio Safleoedd 1, 2 a 3 ar Blue Street.

Tra bod Safleoedd 8, 9 a 10 ar gau fe fydd rhaid cau'r toiledau a'r ystafell aros hefyd.

Yn ystod y cyfnodau uchod bydd y gwasanaethau canlynol yn parhau i ddefnyddio Heol Awst hyd nes y bydd yr holl waith wedi’i gwblhau: 195 (bysiau i Lanelli ond nid y rheini i Ysgol Uwchradd FE), 197, 221, 223, 281 (am 0605 yn unig), Col 1, PC1 , L19, T1, T1c, X11, X29, National Express.

 

Yn ôl