Problemau teithio

First Cymru

Oherwydd gwaith datblygu sy’n digwydd yng Ngorsaf Fysiau Caerdydd, ni fyddwn yn gallu gweithredu gwasanaeth X2 gan ddefnyddio arhosfan JM yr Orsaf Ganolog ar Heol Penarth ac arhosfan bysiau Canal Street.

Caiff cwsmeriaid eu cynghori i gerdded i arhosfan bysiau Heol y Tollty gerllaw (arhosfan JG). 

Yn ôl