Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Ar 9 Rhagfyr bydd ffordd yn cael ei chau dros y penwythnos, rhwng 20:00 nos Wener 9 Rhagfyr a 06:00 fore Llun 12 Rhagfyr.

Bydd yr A465 rhwng cylchfan Hirwaun a chylchfan Cefn-coed ar gau, sy’n golygu na fydd gwasanaethau 6 a 9 yn gallu teithio’n ôl ac ymlaen i Ferthyr Tudful.

Nos Wener 9 Rhagfyr

Gwasanaeth 9

Bydd bws 19:45 o Aberdâr i Ferthyr Tudful yn teithio mor bell â Maescynon, ac yna’n aros tan yr amser y mae disgwyl iddo ddychwelyd i Aberdâr.

 

Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr

Gwasanaethau 6 a 9

Bydd y gwasanaethau hyn yn gorffen eu taith yn Llwydcoed a Maescynon.

Mae’r amserlenni ar gyfer y cyfnod tra bydd y ffordd ar gau i’w gweld isod:

Amserlen gwasanaeth 6

Amserlen gwasanaeth 9

 

Gwasanaeth 7 - Aberdâr drwy Benderyn yn ôl ac ymlaen i Ferthyr Tudful

Bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu’n ôl yr arfer i Benderyn, yna’n teithio ar hyd yr A4059 a’r A470 i Gronfa Ddŵr Aberhonddu ac yn mynd yn ei flaen i Barc Siopa Cyfarthfa. Bydd yn dilyn yr un llwybr wrth deithio’n ôl i Aberdâr.

Amserlen gwasanaeth 7

 

Dydd Sul 11 Rhagfyr

Ni fydd gwasanaeth 9 yn gweithredu i Ferthyr Tudful, a bydd yn gorffen ei daith ym Maescynon.

Amserlen dydd Sul gwasanaeth 9

Yn ôl