Problemau teithio

Stagecoach De Cymru

Bydd cau ffordd ar Heol Caerdydd, Ffynnon Taf yn effeithio ar wasanaethau Stagecoach 132 a 26, o 19:00 ddydd Iau 26 Ionawr tan 06:00 ddydd Gwener 27 Ionawr.

Bydd bws gwennol yn rhedeg bob 30 munud o 18:30 tan 21:30 o Arhosfan Bws Gorsaf Reilffordd Ffynnon Taf ar Heol Caerdydd i Gylchfan Heol Caerffili, Arosfa Bysiau Crosskeys i gwrdd â chwsmeriaid ar Wasanaethau 132 a 26 sy'n dymuno teithio i'r Maerdy, Coed Duon neu Ffynnon Taf.

Yn ôl