Problemau teithio

Lloyds Coaches

Mae gwaith atgyweirio ffordd ar yr A493 rhwng Morfa Mawddach ac Arthog yn cychwyn 18.02.23 am 24h y dydd, oddeutu 20 diwrnod sy'n golygu bydd y ffordd ar gau i holl draffig am y cyfnod. Mae'r gwaith yn hanfodol i ddiogelu’r ffordd ac i wneud yn siŵr bod y cyhoedd yn parhau i ddefnyddio’r ffordd yn ddiogel.

Ni fydd bysus cyhoeddus yn gweithredu rhwng Arthog a Dolgellau am y cyfnod hwn. Bydd gwasanaeth 28 yn parhau i weithredu rhwng Tywyn a Fairbourne.

Yn ôl