Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Hendre ar gau dros dro ar gyfer ailadeiladu lôn gerbydau rhwng 09:00 dydd Llun 13 Mawrth hyd at gan gynnwys dydd Sul 21 Mai.  Bydd gwasanaethau 44, 65/65A yn dargyfeirio i'r ddau gyfeiriad ar hyd Ffordd Glan-Y-Môr a Ffordd Abergele.

Ni fydd safleoedd bws allan yng Nghilgant Cemaes, Ffordd Port Madog, Ffordd Abergele a safleoedd bysiau i mewn i'r lleoliadau yng Nghilgant Trebanog a Chilgant Cemaes yn cael eu gwasanaethu. Defnyddiwch safleoedd bws Tresigin Road ar Heol Hendre neu safleoedd Glan-Y-Mor Road ar Aberdaron Road fel dewisiadau amgen.

Yn ôl