Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Allensbank ar gau dros dro ar gyfer cynllun llwybr beicio o ddydd Mawrth 14 Mawrth i ddydd Llun 20 Mawrth. Bydd gwasanaethau 1 a 2 yn dargyfeirio drwy Whitchurch Road. Ni fydd safleoedd bws yn Nhŷ Maeth, yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, The Gateway ac ar hyd Allensbank Road yn cael eu gwasanaethu.

Bydd Gwasanaeth 1 yn galw yn y safle bws wrth yr Ysbyty Deintyddol ar dir yr Ysbyty yn unig.

Bydd Gwasanaeth 2 yn galw ar safleoedd Heath Park Way, Uned y Plant a'r Brif Fynedfa ar dir yr Ysbyty yn unig.

Yn ôl