Problemau teithio

Bydd yr M48 Pont Hafren ar gau rhwng 7pm nos Wener 17 Mawrth a 6am ddydd Llun 20 Mawrth ar gyfer gwaith cynnal a chadw. Disgwylir y bydd hynny’n effeithio ar wasanaethau.

TrawsCymru

Bydd y dargyfeiriad yn ymestyn hyd teithiau yn ystod y diwrnodau cyfan y bydd y bont ar gau, felly bydd amserlen dros dro ar waith ddydd Sadwrn a dydd Sul.

T7 – Bryste – Cribbs Causeway – Cas-gwent – Magwyr

Yn ôl