Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd pont reilffordd Heol Caerffili yng Ngorsaf Gellifedw ar gau oherwydd gwaith trydaneiddio rheilffordd dros nos o 20:00 i 05:00 bob nos Sadwrn/bore Sul o ddydd Sadwrn 25 Mawrth hyd at ac yn cynnwys dydd Sul 27 Mai.

Bydd gwasanaeth 27 yn dargyfeirio ar hyd Heol Tŷ Wern, Heol Pantbach a Heol Beulah i'r ddau gyfeiriad.

Ni fydd safleoedd bws allanol yn Heol Tŷ Wern (Caerphilly Road) a Gorsaf Gellifedw ynghyd a'r safleoedd bysiau i mewn yng Nghroesffordd Caerffili, Gorsaf Gellifedw a Lidl yn cael eu gwasanaethu. Defnyddiwch y safleoedd bws dros dro ar hyd Tŷ Wern Road a Beulah Road fel dewisiadau eraill

(Sylwch, y tu allan i’r amseroedd uchod, bydd gwasanaeth 27 yn dilyn y llwybr arferol ar hyd Caerphilly Road)

Yn ôl