Problemau teithio

Bws Caerdydd

Oherwydd y problemau parcio parhaus ar Heol Tŷ Gwyn, o ddydd Iau 23 Mawrth bydd gwasanaethau 52 ac M1 yn dargyfeirio ar hyd Heol Pen-y-Lan a Heol Cyncoed i'r ddau gyfeiriad.

Bydd y dargyfeiriad hwn yn ei le hyd nes hysbysir yn wahanol. Ni fydd safleoedd bws ar hyd Tŷ Gwyn Road yn cael eu gwasanaethu, a fyddech cystal â defnyddio’r safleoedd bysiau ar hyd Heol Pen-y-Lan a Ffordd Cyncoed fel dewisiadau eraill.

Yn ôl