Problemau teithio

Stagecoach De Cymru

Oherwydd bod Heol Eirw yn Porth ar gau fe fydd newidiadau i'r ffordd ar gyfer y gwasanaethau canlynol.

  • Bydd 132, 120 a 130 yn rhedeg drwy Ffordd Llwyncelyn.
  • Bydd 131 a 124 yn rhedeg ar hyd yr A4058 ac ni fydd yn gallu gwasanaethu Morrisons tuag at y Maerdy. Yn lle hynny, bydd y gwasanaethau hyn yn newid i Orsaf Heddlu Porth. Ni fydd gwasanaethau sy'n mynd tua'r de yn cael eu heffeithio. Ni fydd y stop yn Eglwys Sant Ioan y Cymer yn cael ei wasanaethu.

Ychwanegwyd yr arosfannau canlynol:

  • Gorsaf Dân Llwyncelyn, Y Porth
  • Gwesty Llwyncelyn, Y Porth (yn y ddau gyfeiriad)
  • Bydd Llwybr 150 yn gwasanaethu Ffordd Eirw i ddarparu gwasanaeth i ganol tref y Porth. Bydd bws gwennol ar ddydd Sul ar gyfer Ffordd Eirw a fydd yn cysylltu â’n gwasanaeth 132, bydd hwn yn cael ei ddarparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Nid oes unrhyw newidiadau i'r amserlenni.

Yn ôl