Problemau teithio

Rydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n arddangos gwybodaeth am docynnau ar ein Cynlluniwr Taith, a fydd yn effeithio ar y wybodaeth sydd ar gael ar ap Traveline.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am docynnau ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd a Bws Casnewydd, ewch i'n gwefan Cynlluniwr Taith.

Yn ôl