Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd lonydd West Grove a Richmond Road yn cau ar gyfer gwaith atgyweirio prif gyflenwad nwy o 08:00 dydd Sadwrn 1 Ebrill tan ddydd Gwener 2 Mehefin.

Bydd gwasanaethau 28/28A/28B, 51, 52, 53 a 57/58 yn dargyfeirio.

Bydd bysiau allan tuag at Albany Road yn gweithredu drwy Heol Casnewydd a City Road yn lle West Grove a Richmond Road. Ni fydd safleoedd bws yn West Grove, Richmond Crescent a Lowther Road yn cael eu gwasanaethu. Ar gyfer safle bws West Grove defnyddiwch Heol Casnewydd/West Grove (1). Ar gyfer Richmond Crescent a Lowther Road defnyddiwch City Road.

Bydd bysiau sy'n teithio i mewn i ganol y ddinas yn rhedeg rhwng Heol Albany a Heol Casnewydd ar hyd Heol y Plwca. NI fydd arosfannau i mewn yn Lowther Road, Richmond Crescent a West Grove yn cael eu gwasanaethu. Defnyddiwch arosfannau ar hyd Heol y Ddinas a Heol Casnewydd fel y dewisiadau eraill agosaf.

Yn ôl