Problemau teithio

Arriva Cymru

O ddydd Llun 17 Ebrill bydd gwaith hanfodol yn cael ei wneud ar drosffordd Conwy - Cyffordd Llandudno, a disgwylir i'r gwaith hwn bara hyd at 2 fis.

Bydd y trosffordd yn parhau ar agor, ond bydd yn gweithredu o dan system goleuadau traffig a bydd yr holl wasanaethau yn parhau i weithredu yn unol â'r amserlen i wasanaethu Conwy.

Bydd yr arosfannau bysiau canlynol ar gau: arhosfannau Trosffordd a Ffordd Newydd (gwasanaethau i Gonwy/Arhosfan Cyffordd). Yn anffodus, nid oes unrhyw arosfannau dros dro wedi'u cynllunio ar hyn o bryd.

Dim ond i un cyfeiriad y bydd Ffordd 6G ar agor, oherwydd y gwasanaeth hwn ni fydd 25 a 27 yn gweithredu i mewn i siop Tesco, yn lle hynny, bydd gwasanaethau'n aros yn Junction Street.

Oherwydd y gwaith hwn disgwylir oedi i wasanaethau 5, 5D, 13, 14, 15, 25 a 27 yn enwedig ar adegau prysur.

Yn ôl