Problemau teithio

Stagecoach De Cymru

Oherwydd gwaith ar ffyrdd Blaenau'r Cymoedd ni fydd gwasanaethau 6 a 9 yn gallu gwasanaethu Heol Abertawe o 17 Ebrill. Mae hwn wedi cau hyd nes y clywir yn wahanol.

O ddydd Llun i ddydd Sadwrn bydd bysiau yn parhau ar hyd yr A465 a'r A470 i/o Ferthyr Tudful ac Aberdâr.

Ar ddydd Sul bydd gwasanaeth 9 yn parhau i gylchfan Trago Mills ac yna'n parhau ar hyd yr A470 a'r A465.

Yn ôl