Problemau teithio

M&H Coaches (TrawsCymru T8)

Disgwylir oedi o hyd at 20 munud rhwng 4 Medi a 13 Hydref rhwng 07:00 a 18:30. Mae hyn oherwydd gwaith gosod wyneb newydd ar yr A494 rhwng cylchfan Gwernymyndd a’r gyffordd â Maeshafn. Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith.

Yn ôl