Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Clare yn cau ar gyfer gwaith ffordd, o Heol y Llys /Stryd Pendyris i Stryd Tudor o ddydd Llun 18 i ddydd Gwener 22 Medi, rhwng 19:30 ar bws olaf.

Bydd gwasanaethau 8, 9, 92 a 94 yn cael eu dargyfeirio fel a ganlyn:

Bydd gwasanaeth 8 yn rhedeg rhwng Heol y Gorfforaeth a Heol y Gamlas drwy Heol Penarth.

Bydd gwasanaeth 9 tuag at Ysbyty Athrofaol Cymru yn rhedeg yn uniongyrchol o Heol Penarth i Rhodfa Bute drwy Heol Penarth.

Ni fydd y bysiau yn galw yn Heol Clare, Stryd Tudor ac Arcêd Wyndham.

Bydd gwasanaeth 9 tuag at y Pentref Chwaraeon yn rhedeg yn uniongyrchol o Heol y Porth i Clive Street drwy Heol Penarth. Ni fydd y bysiau yn galw yn Stryd Wood, Stryd Tudor a Heol Clare.

Bydd gwasanaeth 92 a 94 yn cychwyn/gorffen yn Stryd y Parc (safle bws dros dro y tu allan i adeilad BT). Bydd bysiau yn cael eu dargyfeirio rhwng Stryd Cornwall a Stryd y Parc drwy Heol Clare, Heol Penarth, a Heol Eglwys Fair i'r ddau gyfeiriad.

Ni fydd y bysiau yn galw yn Heol Clare, Stryd Tudor a Stryd Wood.

Yn ôl