Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Caerdydd yn cau ar gyfer torri coed i lawr yn Ysgol Howells ddydd Sul 24 Medi rhwng 08:30 a 20:00.

Bydd gwasanaethau 24 a 63 yn cael eu dargyfeirio rhwng goleuadau traffig Rhodfa’r Gorllewin a Heol Penhill, rhwng Rhodfa’r Gorllewin, Heol Waungron a Heol Pensisli. Ni fydd bysiau yn galw yn Ysgol Howells a Heol Penhill (ar Heol Caerdydd).

Mae’r safleoedd bws agosaf ar Heol Caerdydd (Rhodfa'r Gorllewin); Penhill Close (Heol Pensisli) neu Gaeau Llandaf (Heol Penhill).

Yn ôl