Problemau teithio

Stagecoach De Cymru

Bydd gwyriad traffig ar waith yn Heol Merthyr, Llwydcoed rhwng 18 Medi a 29 Hydref 2023. Bydd gwasanaeth bws gwennol, sy’n cael ei weithredu gan Jarvis Coaches, yn cysylltu â gwasanaeth 172 yn Eglwys Sant Iago, Ffordd Llwydcoed. Cofiwch wirio yma cyn i chi deithio.

Amserlen Bws Gwennol

Yn ôl