Problemau teithio

TrawsCymru (T12)

Oherwydd bod nifer o ffyrdd ar gau, nid yw'r gwasanaeth ar gael yng Ngobowen a St Martin's ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae Heol Willow yng Nghroesoswallt bellach ar gau. O ganlyniad, ni all bysiau wasanaethu'r safle bws ger Swyddfa Bost Croesoswallt. Mae bysiau'n dargyfeirio ar hyd Smithfield Street, English Walls, Leg Street a Beatrice Street.

Yn ôl