Problemau teithio

Stagecoach De Cymru

Oherwydd gwaith pontio ar Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr yn Llanharan, rhwng 30 Medi a 18 Rhagfyr ar benwythnosau yn unig, ni fydd unrhyw safle yn Llanharan a Brynna yn cael eu gwasanaethu. Bydd gwasanaeth 404 yn mynd drwy Fryncae, a bydd yn ymuno â’i lwybr arferol ym Mhencoed.

Yn ôl