Problemau teithio

Bws Casnewydd

Ni fydd Safle Bws Black Horse Inn (am allan) ar Somerton Road ar gael rhwng 25 Medi a 6 Hydref oherwydd bod gwaith trydan yn cael ei wneud yn yr ardal. Ni fydd gwasanaeth bws ar gyfer y safle hwn yn ystod y cyfnod hwn. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn gosod arwyddion wrth ymyl y safle bws i roi gwybod beth yw’r safle bws agosaf.

Yn ôl