Problemau teithio

TrawsCymru 

Oherwydd bod ffordd wedi cau ar Heol Belmont, y Gelli Gandryll, ni fydd gwasanaeth T14 o Gastell y Gelli Gandryll am 07:42 i Gyfnewidfa Aberhonddu 1 ac o Gyfnewidfa Aberhonddu 1 am 16:00 i Gastell y Gelli Gandryll yn gallu gwasanaethu Llowes a Cleirwy. Yn lle hynny, bydd y ddau wasanaeth yn dilyn llwybr y B4348 tuag at Henffordd a thuag at Aberhonddu.

Yn ôl