Problemau teithio

Pencampwriaeth y 6 Gwlad 2024 

Mae Pencampwriaeth flynyddol y 6 Gwlad, sy’n cael ei chynnal am y 25 tro eleni, ar fin dechrau! Bydd Cymru, Lloegr, Iwerddon, yr Alban, Ffrainc a’r Eidal yn brwydro mewn gemau ffyrnig yn erbyn ei gilydd dros gyfnod o 5 wythnos er mwyn ceisio cael eu coroni’n bencampwyr 2024 

 
Ar ddiwrnodau gemau Pencampwriaeth y 6 Gwlad, bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau cyn ac ar ôl y gêm er mwyn cadw’r dorf yn ddiogel.  

Mae disgwyl y bydd degau o filoedd o bobl yn mynd i’r gemau yng Nghaerdydd, felly bydd gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy prysur nag arfer. Yn ystod y cyfnodau dan sylw, bydd gwasanaethau bws yn cael eu dargyfeirio a byddant yn defnyddio arosfannau gwahanol i’r arfer. Bydd system giwio ar waith hefyd yng ngorsaf Caerdydd Canolog.  

 Dyma restr o’r gemau:  

Gêm 

Dyddiad 

Cymru v Ffrainc 

Sul 10 Mawrth (Y gic gyntaf am 15:00) 

Cymru v Yr Eidal 

Sadwrn 16 Mawrth (Y gic gyntaf am 14:15) 

 

Fyddwch chi’n teithio i’r gêm? 

Ar y bws 

Os byddwch yn teithio i’r gêm, nodwch (am resymau diogelwch) y bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau. Mae hynny’n golygu y bydd angen i wasanaethau bws gael eu dargyfeirio a defnyddio arosfannau gwahanol. 

Cofiwch wirio’r trefniadau isod gan weithredwyr cyn i chi deithio. Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon â rhagor o wybodaeth wrth i ni ei chael gan weithredwyr: 

Os oes angen rhagor o help arnoch i gynllunio eich taith gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn, sef 0800 464 00 00, bob dydd rhwng 7am ac 8pm. 

 

Ar y trên 

Mae digwyddiadau mawr yn Stadiwm Principality yn golygu y bydd degau o filoedd yn rhagor o gwsmeriaid yn teithio ar wasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd pob gwasanaeth i Gaerdydd ac yn ôl ar y diwrnodau hyn yn brysur tu hwnt, a dim ond lle i sefyll fydd arnynt yn aml. 

 • Rhaid i chi brynu eich tocyn cyn mynd ar y trên. Gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio ap Trafnidiaeth Cymru. 
 • Ar ôl y gêm, bydd system giwio ar waith yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Bydd cyfyngiadau ar nifer y teithwyr a fydd yn cael mynd ar wasanaethau o ganol y ddinas, felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. 

 Cofiwch wirio’r trefniadau isod gan weithredwyr cyn i chi deithio. Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon â rhagor o wybodaeth wrth i ni ei chael gan weithredwyr: 

 

 

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru  

Caerdydd Heol y Frenhines

 • Dydd Sadwrn 10 Mawrth - bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 15:30 ag eithrio ar gyfer mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd am deithio i Fae Caerdydd

 • Dydd Sadwrn 16 Mawrth - bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 14:45 ag eithrio ar gyfer mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd am deithio i Fae Caerdydd

Defnyddiwch orsaf Caerdydd Canolog ar ôl yr amser hwn lle fydd system ciwio ar ôl y digwyddiad yn gweithredu

 

Adventure Travel  

Bydd gwasanaethau 304 a 305 yn gweithredu trwy Stryd Bute gan derfynu i mewn yn North Church Street cyn defnyddio Sgwâr Callaghan i fynd i Stryd Herbert/Stryd Tyndall fel ffordd arferol allan.

Bydd 304 yn dychwelyd i Stryd Custom House pan yr ail agorid.

Bydd gwasanaeth 320 yn dod i ben yng Ngerddi Sophia (Heol y Gadeirlan) cyn troi ar waelod Heol y Gadeirlan Isaf ar gyfer arosfannau allan o Heol y Gadeirlan.

Bydd gwasanaeth C1 (i mewn i Groes Cwrlwys) yn gwasanaethu Ffordd Churchill fel arfer a hefyd yn galw yn Bute Terrace (ar gyfer Stryd Customer House), cyn dargyfeirio drwy Stryd Bute, Sgwâr Callaghan, Heol Penarth, Heol Clare, Stryd Clare a Heol y Gadeirlan Isaf ac yna dychwelyd i llwybr yn Ysbyty Dewi Sant.

Bydd Gwasanaeth C1 (allan i Bontprennau) yn gwasanaethu'r un llwybr ond ni fydd yn gwasanaethu Ysbyty Dewi Sant - bydd yn gweithredu drwy Stryd Neville yn lle hynny.

 

Bws Caerdydd 

Digwyddiad

Dyddiad

Amseroedd dargyfeiriadau

Cymru v Ffrainc 

Sul 10 Mawrth (Y gic gyntaf am 15:00) 

10:45 - 19:15

Cymru v Yr Eidal 

Sadwrn 16 Mawrth (Y gic gyntaf am 14:15) 

10:00 - 18:30

 

Rhif y gwasanaeth

Pwynt terfynol canol y ddinas

1 and 2 

Heol y Gamlas

3 Heol y Gamlas
4 Tudor Street (y lloches gyntaf). Ni fydd y safle bws yn Stryd Wood JA yn cael ei wasanaethu

6 (baycar) 

Heol y Gamlas

7

Heol y Gamlas

 • Bydd bysiau tuag at Grangetown yn rhedeg o ganol y ddinas i gyffordd Heol Penarth/Corporation Road/Clare Road trwy Sgwâr Callaghan a Heol Penarth. Ni fydd arosfannau bysiau yn Philharmonic, Stryd Wood, Stryd y Tuduriaid a Heol Clare yn cael eu gwasanaethu
 • Bydd bysiau tuag at ganol y ddinas yn dilyn y llwybr arferol i Heol Penarth/Corporation Road/Clare Road/Clare Road, ac yna'n cael eu rhedeg ar hyd Heol Penarth, Sgwâr Callaghan a Mill Lane i Stryd y Gamlas.

 

8
Heol y Gamlas
 
 • Bydd bysiau tuag at Grangetown yn rhedeg o ganol y ddinas i gyffordd Heol Penarth/Corporation Road/Clare Road trwy Sgwâr Callaghan a Heol Penarth. Ni fydd arosfannau bysiau yn Philharmonic, Stryd y Tuduriaid a Heol Clare yn cael eu gwasanaethu
 • Bydd bysiau tuag at ganol y ddinas yn dilyn y llwybr arferol i Heol Penarth/Corporation Road/Clare Road/Clare Road, ac yna'n cael eu rhedeg ar hyd Heol Penarth, Sgwâr Callaghan, a Mill Lane i Stryd y Gamlas. Ni fydd arosfannau bysiau yn Heol Clare, Stryd y Tuduriaid ac Arcêd Wyndham yn cael eu gwasanaethu
 

 

9 i Fae Caerdydd neu'r Pentref Chwaraeon

Hayes Bridge Road JH

 • Bydd bysiau o'r Pentref Chwaraeon tuag at ganol y ddinas yn dilyn y llwybr arferol i gyffordd Heol Penarth/Corporation Road/Clare Road, ac yna'n cael eu rhedeg ar hyd Heol Penarth, Sgwâr Callaghan, Stryd y Santes Fair Isaf, Mill Lane a Stryd y Gamlas, gan ddod i ben yn Hayes Bridge Road. I gysylltu bysiau tuag at Ysbyty Heath, ewch i Ffordd Churchill. Ni fydd arosfannau bysiau ar hyd Heol Clare, Stryd y Tuduriaid, Arcêd Wyndham a Teras Bute yn cael eu gwasanaethu
 • Bydd bysiau o ganol y ddinas tuag at y Pentref Chwaraeon yn rhedeg o Heol Pont Hayes i gyffordd Heol Penarth/Corporation Road/Clare Road trwy Sgwâr Callaghan a Heol Penarth. Ni fydd arosfannau bysiau yn Stryd Wood, Stryd y Tuduriaid a Heol Clare yn cael eu gwasanaethu.

8 a 9 i Ysbyty Athrofaol Cymru

Ffordd Churchill

 • Bydd bysiau o Ysbyty'r Mynydd Bychan tuag at ganol y ddinas yn dod i ben yn Ffordd Churchill. I gysylltu bysiau â'r Pentref Chwaraeon, ewch i Hayes Bridge Road (stop JH) wrth ochr John Lewis. Ni fydd arosfannau bysiau ar hyd Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu
 • Bydd bysiau o ganol y ddinas tuag at Ysbyty'r Mynydd Bychan yn dechrau o Ffordd Churchill ac yna'n dilyn y llwybr arferol
11

Ffordd Churchill  

 • Ni fydd y safle bws yn Heol Pont Hayes yn cael ei wasanaethu ar lwybr 11
 • Ni fydd bysiau ar eu teithiau i mewn yn galw mewn arosfannau bysiau yn Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin na Heol Pont Hayes
 • Bydd bysiau'n cychwyn ar eu teithiau allan o Ffordd Churchill ac yna'n dilyn y llwybr arferol

13

Fitzhamon Embankment

 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas ar hyd Neville Street a Despenser Street, gan ddod i ben yn Fitzhamon Embankment
 • Bydd bysiau tuag at Treganna a Drope yn cychwyn o Fitzhamon Embankment ac yn gadael canol y ddinas trwy Stryd Tudor, Clare Street a Neville Street. Mae'r bws allan yn aros yn Stryd Wood, Ni fydd Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant yn cael eu gwasanaethu, defnyddiwch y stopiau yn Fitzhamon Embankment neu ar ben Neville Street yn lle hynny.

17 ac 18

Fitzhamon Embankment

 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas ar hyd Neville Street a Despenser Street, gan ddod i ben yn Fitzhamon Embankment
 • Bydd bysiau tuag at Treganna a Threlái yn cychwyn o Fitzhamon Embankment ac yn gadael canol y ddinas trwy Stryd Tudor, Clare Street a Neville Street. Ni fydd yr arosfannau bysiau allan yn Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant yn cael eu gwasanaethu, defnyddiwch yr arosfannau yn Fitzhamon Embankment neu ar ben Neville Street yn lle hynny.

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion GN

Bydd llwybr 24 i mewn i ganol y ddinas ar hyd Heol Eglwys Gadeiriol Isaf a Stryd Despenser, yn dod i ben yn Fitzhamon Embankment. Ni fydd arosfannau bysiau yn Ffordd y Brenin a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu

25

Fitzhamon Embankment

 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas trwy Ffordd y Gogledd a Ffordd y Brenin, gan ddod i ben yn Heol Greyfriars. Ni fydd arosfannau bysiau yn Ffordd y Brenin a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu
 • Bydd bysiau yn gadael y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Clare Street a Heol Eglwys Gadeiriol Isaf. Ni fydd yr arosfannau bysiau allan yn Stryd Wood, Heol y Porth a Phont Caerdydd yn cael eu gwasanaethu, defnyddiwch yr arosfannau yn Fitzhamon Embankment neu Heol y Gadeirlan yn lle hynny.

27

 • Ffordd y Brenin (arhosfan dros dro ar ochr y castell, y stop olaf cyn isffordd)
 • Ni fydd arosfannau bysiau yn Ffordd y Brenin (i mewn) a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu

28 & 29*

 • Ffordd y Brenin (arhosfan dros dro ar ochr y castell, y stop olaf cyn isffordd)
 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas trwy Dumfries Place, Stuttgarter Strasse, Park Place a Greyfriars Road
 • Ni fydd arosfannau bysiau ar Ffordd y Brenin, Heol Westgate, Heol Pont yr Aes a Stryd Westgate Isaf yn cael eu gwasanaethu

30

 • Ffordd y Brenin (arhosfan dros dro ar ochr y castell, y stop olaf cyn isffordd)
 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas trwy Dumfries Place, Stuttgarter Strasse, Park Place a Greyfriars Road
 • Ni fydd arosfannau bysiau ar Ffordd y Brenin, Heol y Porth, Stryd y Tolldy a Ffordd Churchill Isaf yn cael eu gwasanaethu

35

Heol y Brodyr Llwydion GN

 • Bydd bysiau yn dod i ben yn Greyfriars Road
 • Ni fydd arosfannau bysiau yn Ffordd y Brenin a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu

44, 45, *

Ffordd Churchill (HM)

Ni fydd arosfannau bysiau yn Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin, Stryd y Castell, Arcêd Wyndham a Teras Bute yn cael eu gwasanaethu

49 a 50

Ffordd Churchill (HL)

Ni fydd arosfannau bysiau yn Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin, Stryd y Castell, Arcêd Wyndham a Teras Bute yn cael eu gwasanaethu

52*

Ffordd Churchill (HP)

Ni fydd arosfannau bysiau yn Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin, Heol y Porth a Stryd y Tolldy yn cael eu gwasanaethu

57 a 58*

Ffordd Churchill (HN)

Ni fydd arosfannau bysiau yn Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin, Heol y Porth a Stryd y Tolldy yn cael eu gwasanaethu

59

Ffordd Churchill

Ni fydd arosfannau bysiau yn Dumfries Place, Greyfriars Road, Ffordd y Brenin, Heol y Porth, Wyndham Arcade a Stryd Customhouse yn cael eu gwasanaethu

61

Fitzhamon Embankment

 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas ar hyd Neville Street a Despenser Street, gan ddod i ben yn Fitzhamon Embankment
 • Bydd bysiau tuag at Bentrebane yn cychwyn o Fitzhamon Embankment ac yn gadael canol y ddinas trwy Stryd Tudor, Clare Street a Neville Street. Ni fydd yr arosfannau bysiau allan yn Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant yn cael eu gwasanaethu, defnyddiwch yr arosfannau yn Fitzhamon Embankment neu ar ben Neville Street yn lle hynny.

62, 63 

Fitzhamon Embankment

 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas ar hyd Heol y Gadeirlan Isaf a Stryd Despenser, gan ddod i ben yn Fitzhamon Embankment
 • Bydd bysiau yn gadael canol y ddinas trwy Stryd Tudor, Clare Street a Neville Street.
 • Ni fydd arosfannau bysiau ar Stryd Wood, Heol y Porth a Phont Caerdydd yn cael eu gwasanaethu

92, 92B, 93, 94 

Stryd Tudur

 • Bydd bysiau'n dechrau/gorffen yn Stryd y Tuduriaid
 • Ni fydd safle bws yn Stryd Wood JA yn cael ei weini

95

Stryd Tudur

 • Bydd bysiau'n dechrau/gorffen yn Stryd y Tuduriaid
 • Ni fydd safle bws yn Stryd Wood JA yn cael ei weini

96 

Stryd Tudur

 • Bydd bysiau yn mynd i ganol y ddinas trwy Neville Street a Stryd Despenser ac Arglawdd Fitzhamon, gan derfynu yn Stryd Tudor.
 • Bydd bysiau tuag at y Barri yn cychwyn o Stryd y Tuduriaid ac yn gadael canol y ddinas trwy Stryd Tudor, Clare Street a Neville Street.
 • Ni fydd arosfannau bysiau yn Stryd Wood JA, Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant yn cael eu gwasanaethu, defnyddiwch yr arosfannau yn Stryd y Tuduriaid neu ar ben Neville Street yn lle hynny.

* Bydd Stryd Eglwys Fair Isaf yn aros ar gau ar ôl 21:00, felly bydd bysiau ar wasanaethau 9 (tuag at Ysbyty'r Waun), 11, 28, 30, 44, 45, 49, 50, 52, 57, 58 yn dilyn eu dargyfeiriadau nos Sadwrn arferol yng nghanol y ddinas o 21:00 tan y bws olaf.

 

Newport Bus 

Oherwydd y Chwe Gwlad Cymru v Gêm rygbi'r Alban yn Stadiwm Principality, bydd y 30 o wasanaethau yn gweithredu trwy Dumfries Place i orffen a dechrau yn Ffordd y Brenin (gyferbyn â Gerddi Friars/Hilton Hotel).

Ni fydd arosfannau bysiau ar Ffordd y Brenin, (o/s Hilton), Heol Westgate, Stryd Customhouse a Ffordd Churchill Isaf yn cael eu gwasanaethu

 

Stagecoach yn Ne Cymru  

Cymru yn erbyn Ffrainc
Dydd Sul 10 Mawrth
Trwy'r dydd  Bydd y 26, 86X, 132 a T4 yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion. Bydd y 122 yn dechrau ac yn gorffen yn Heol Eglwys Gadeiriol Isaf.
Cymru yn erbyn yr Eidal
Dydd Sadwrn 16 Mawrth
Trwy'r dydd 
Bydd y 26, 86X, 124, 132, 136, T4 ac X3 yn dechrau ac yn gorffen yn Greyfriars Road. Bydd y 122 yn dechrau ac yn gorffen yn Heol Eglwys Gadeiriol Isaf. Bydd y 124 yn rhedeg ar hyd Western Avenue i/o Heol y Brodyr Llwydion drwy'r dydd ac ni fyddant yn gwasanaethu rhwng Llandaf a Stryd y Castell.    
Yn ôl