Problemau teithio

Newidiadau i'r Amserlen - Ebrill 2024

Mae gweithredwyr ac awdurdodau lleol yn gwneud newidiadau i wasanaethau bysiau ledled Cymru. Er ein bod yn parhau i ddiweddaru ein tudalen Cynlluniwr Taith ac Amserlen i adlewyrchu'r newidiadau hyn, gwiriwch ein tudalen Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau cyn i chi deithio.

Yn ôl