Problemau teithio

Newport Bus

Cau Ffordd Monnow Street, Mynwy

Bydd Monnow Street (ger Nailer’s Lane) ar gau o ddydd Mawrth 23 Ebrill 2024 tan ddiwedd mis Mai. O ganlyniad, ni fydd bysiau ar lwybr 69 yn gwasanaethu arosfannau yn Sgwâr Agincourt, Heol Dixton a Sgwâr St James. Bydd bysus yn parhau i wasanaethu Ysgol Gyfun Trefynwy yn ystod oriau ysgol.

 

Yn ôl