Problemau teithio

Digwyddiadau Stadiwm Principality

Oherwydd bod sawl digwyddiad mawr yng Nghaerdydd, disgwylir y bydd problemau teithio’n effeithio ar rai gwasanaethau.

Byddwn yn rhoi diweddariadau perthnasol ar y dudalen hon am y digwyddiadau sydd ar ddod, wrth i ni eu cael gan weithredwyr.

Dyma’r digwyddiadau sydd ar ddod:

Bruce Springsteen

Dydd Sul 05 Mai

Pink

Dydd Mawrth 11 Mehefin

Taylor Swift

Dydd Mawrth 18 Mehefin

Foo Fighters

Dydd Mawrth 25 Mehefin

Billy Joel

Dydd Gwener 09 Awst


Os byddwch yn teithio i unrhyw un o’r lleoliadau, cofiwch y bydd rhai ffyrdd ar gau yng nghanol y ddinas (am resymau diogelwch). Mae hynny’n golygu y bydd angen i wasanaethau bws gael eu dargyfeirio a defnyddio arosfannau gwahanol.

Disgwylir y bydd nifer fawr o bobl yn mynychu’r digwyddiadau hyn, felly disgwylir y bydd gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn eithriadol o brysur.

Os oes angen unrhyw help pellach arnoch i gynllunio eich taith ar y diwrnod, gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn, sef 0800 464 00 00, rhwng 7am ac 8pm bob dydd.

Cofiwch wirio’r trefniadau isod gan weithredwyr cyn i chi deithio. Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon â rhagor o wybodaeth wrth i ni ei chael gan weithredwyr:

 

Bws Caerdydd

Bruce Springsteen

Dydd Sul 5 Mai

14:00 

Rhif y llwybr

Man gorffen yng nghanol y ddinas

1, 1A & 2, 2A 

Canal Street

4

Tudor Street 

6 (baycar) 

Canal Street

7

Canal Street

 • Bydd bysiau i gyfeiriad Grangetown yn teithio o ganol y ddinas i gyffordd Heol Penarth/Heol y Gorfforaeth/Heol Clare ar hyd Sgwâr Callaghan a Heol Penarth. Ni fydd arosfannau bysiau’r Philharmonic, Stryd Tudor a Heol Clare yn cael eu gwasanaethu.
 • Bydd bysiau i gyfeiriad canol y ddinas yn dilyn eu llwybr arferol i gyffordd Heol Penarth/Heol y Gorfforaeth/Heol Clare, ac yna’n teithio ar hyd Heol Penarth, Sgwâr Callaghan, a Lôn y Felin i Canal Street.

8

Canal Street

 • Bydd bysiau i gyfeiriad Grangetown yn teithio o ganol y ddinas i gyffordd Heol Penarth/Heol y Gorfforaeth/Heol Clare ar hyd Sgwâr Callaghan a Heol Penarth. Ni fydd arosfannau bysiau’r Philharmonic, Stryd Tudor a Heol Clare yn cael eu gwasanaethu.
 • Bydd bysiau i gyfeiriad canol y ddinas yn dilyn eu llwybr arferol i gyffordd Heol Penarth/Heol y Gorfforaeth/Heol Clare, ac yna’n teithio ar hyd Heol Penarth, Sgwâr Callaghan, a Lôn y Felin i Canal Street. Bus stops at Clare Road, Tudor Street and Wyndham Arcade will not be served

9 to/from Sports Village

Hayes Bridge Road (JH)

 • Bydd bysiau i gyfeiriad canol y ddinas yn dilyn eu llwybr arferol i gyffordd Heol Penarth/Heol y Gorfforaeth/Heol Clare, yna’n teithio ar hyd Heol Penarth, Sgwâr Callaghan, rhan isaf Heol Eglwys Fair, Lôn y Felin a Canal Street, ac yn gorffen eu taith yn Heol Pont-yr-Aes. I ddal bysiau cysylltiol i gyfeiriad Ysbyty’r Waun, ewch i Ffordd Churchill. 
 • Bydd bysiau i gyfeiriad Bae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon yn teithio o ganol y ddinas i gyffordd Heol Penarth/Heol y Gorfforaeth/Heol Clare ar hyd Sgwâr Callaghan a Heol Penarth.

9 to/from Heath Hospital *

Churchill Way

 • Bydd bysiau i gyfeiriad canol y ddinas yn gorffen eu taith yn Ffordd Churchill. I ddal bysiau cysylltiol i gyfeiriad Pentref Chwaraeon, ewch i Heol Pont-yr-Aes (arhosfan JH) wrth ymyl John Lewis. 
 • Bydd bysiau i gyfeiriad Ysbyty’r Waun yn dechrau eu taith o Ffordd Churchill ac yna’n dilyn eu llwybr arferol.

11 *

Ffordd Churchill (arhosfan HL)

 • Ni fydd gwasanaeth 11 yn gwasanaethu’r arhosfan bysiau yn Heol Pont-yr-Aes.
 • Buses on their inbound journeys will not call at bus stops at Dumfries Place, Greyfriars Road, Kingsway or Hayes Bridge Road
 • Buses will start their outbound journeys from Churchill Way and then follow normal route

13

Arglawdd Fitzhamon

 • Bydd bysiau yn teithio i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville a Despenser Street, ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon.
 • Bydd bysiau i gyfeiriad Treganna a’r Ddrôp yn dechrau eu taith o Arglawdd Fitzhamon ac yn gadael canol y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a Stryd Neville. Ni fydd arosfannau Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ddinas yn cael eu gwasanaethu. Dylech ddefnyddio’r arosfannau wrth Arglawdd Fitzhamon neu ar dop Stryd Neville yn lle hynny.

17 & 18

Arglawdd Fitzhamon

 • Bydd bysiau yn teithio i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville a Despenser Street, ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon.
 • Bydd bysiau i gyfeiriad Treganna a Threlái yn dechrau eu taith o Arglawdd Fitzhamon ac yn gadael canol y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a Stryd Neville. Ni fydd arosfannau Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ddinas yn cael eu gwasanaethu. Dylech ddefnyddio’r arosfannau wrth Arglawdd Fitzhamon neu ar dop Stryd Neville yn lle hynny.

21, 23 & 24

Greyfriars Road (stop GN)

 • Bydd gwasanaeth 24 i gyfeiriad canol y ddinas yn teithio i mewn i ganol y ddinas ar hyd rhan isaf Heol y Gadeirlan a Despenser Street, ac yn gorffen ei daith wrth Arglawdd Fitzhamon. Ni fydd arosfannau bysiau Ffordd y Brenin a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu.

25

Arglawdd Fitzhamon

 • Bydd bysiau yn teithio i ganol y ddinas ar hyd Heol y Gogledd a Ffordd y Brenin, gan ddod i ben eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion.  Ni fydd safleoedd bws Ffordd y Brenin a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu.
 • Bydd bysiau’n gadael y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a rhan isaf Heol y Gadeirlan. Ni fydd arosfannau Heol y Porth a Phont Caerdydd ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ddinas yn cael eu gwasanaethu. Dylech ddefnyddio’r arosfannau wrth Arglawdd Fitzhamon neu yn Heol y Gadeirlan yn lle hynny.

27

Kingsway (safle dros dro)

 • Ni fydd arosfannau Ffordd y Brenin (ar gyfer bysiau i gyfeiriad canol y ddinas) a Heol y Porth yn cael eu gwasanaethu.

28 & 29 *

Kingsway (safle dros dro)

 • Bydd bysiau’n teithio i ganol y ddinas ar hyd Dumfries Place, Stuttgarter Strasse, Plas y Parc a Heol y Brodyr Llwydion.
 • Ni fydd arosfannau Ffordd y Brenin, Heol y Porth a Heol Pont-yr-Aes yn cael eu gwasanaethu.

30 *

Kingsway (safle dros dro)

 • Bydd bysiau’n teithio i ganol y ddinas ar hyd Dumfries Place, Stuttgarter Strasse, Plas y Parc a Heol y Brodyr Llwydion.
 • Ni fydd arosfannau Ffordd y Brenin, Heol y Porth, Ffordd Churchill a Heol y Tollty yn cael eu gwasanaethu.

32

Fitzhamon Embankment

 • Bydd bysiau’n teithio i ganol y ddinas ar hyd Lower Cathedral Street a Despenser Street, a bydd y llwybr yn dod i ben yn Arglawdd Fitzhamon.
 • Bydd bysiau sy’n teithio i gyfeiriad Sain Ffagan yn cychwyn o Arglawdd Fitzhamon ac yn gadael canol y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a Stryd Neville.
 • Ni fydd y safleoedd bws yn Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant yn cael eu defnyddio. 

35

Greyfriars Road (stop GN)

 • Bydd bysiau yn gorffen eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion.
 • Ni fydd y safleoedd bws yn Kingsway, Heol y Porth yn cael eu defnyddio.

44 & 45 *

Ffordd Churchill (stop HM)

 • Ni fydd arosfannau bysiau Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Ffordd y Brenin, Stryd y Castell, Arcêd Wyndham a Theras Bute yn cael eu gwasanaethu.

49 & 50 *

Ffordd Churchill (stop HL)

 • Ni fydd arosfannau bysiau Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Ffordd y Brenin, Stryd y Castell, Arcêd Wyndham a Theras Bute yn cael eu gwasanaethu.

52 *

Ffordd Churchill (stop HP)

 • Ni fydd arosfannau bysiau Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Ffordd y Brenin, Heol y Porth a Heol y Tollty yn cael eu gwasanaethu.

57 & 58 *

Ffordd Churchill (stop HN)

 • Ni fydd arosfannau bysiau Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Ffordd y Brenin, Heol y Porth a Heol y Tollty yn cael eu gwasanaethu.

61 

Arglawdd Fitzhamon

 • Bydd bysiau yn teithio i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville a Despenser Street, ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon.
 • Bydd bysiau i gyfeiriad Pentre-baen yn dechrau eu taith o Arglawdd Fitzhamon ac yn gadael canol y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a Stryd Neville. Ni fydd arosfannau Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ddinas yn cael eu gwasanaethu. Dylech ddefnyddio’r arosfannau wrth Arglawdd Fitzhamon neu ar dop Stryd Neville yn lle hynny.

62 & 63

Arglawdd Fitzhamon

 • Bydd bysiau yn teithio i mewn i ganol y ddinas ar hyd rhan isaf Heol y Gadeirlan a Despenser Street, ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon.
 • Bydd bysiau yn gadael canol y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a Stryd Neville.
 • Ni fydd arosfannau bysiau Heol y Porth a Phont Caerdydd yn cael eu gwasanaethu.

92, 92B, 93 & 94

Tudor Street

 • Bydd bysiau yn dechrau/gorffen eu taith wrth Tudor Street.
 • Ni fydd arosfannau bysiau Stryd Wood (JR) yn cael eu gwasanaethu.

95

Tudor Street

 • Bydd bysiau yn dechrau/gorffen eu taith wrth Tudor Street.
 • Ni fydd arosfannau bysiau Stryd Wood (JR) yn cael eu gwasanaethu.

96

Tudor Street

 • Bydd bysiau yn teithio i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville a Despenser Street, ac yn gorffen eu taith wrth Tudor Street
 • Bydd bysiau i gyfeiriad y Barri yn dechrau eu taith o Arglawdd Fitzhamon ac yn gadael canol y ddinas ar hyd Stryd Tudor, Stryd Clare a Stryd Neville.
 • Ni fydd arosfannau bysiau Heol y Porth, Pont Caerdydd ac Ysbyty Dewi Sant yn cael eu gwasanaethu. Dylech ddefnyddio’r arosfannau wrth Arglawdd Fitzhamon neu ar dop Stryd Neville yn lle hynny.

136

Heol y Brodyr Llwydion (GN)

 • Bydd bysiau yn gorffen eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion.
 • Ni fydd y safleoedd bws yn Kingsway a Heol y Porth yn cael eu defnyddio.

305

Canal Street

* Lower St. Mary Street will closes at 21:00 on Friday and Saturday nights. If an event road closure is reopened before this time, buses may follow the Friday & Saturday night diversion for pedestrian safety.

First Cymru

 • Service 304 will terminate and begin at Callaghan Square.
 • Service 320 will terminate and begin on Cathedral Road, using Sophia Close to turn around.
 • Service X2 will terminate and begin at Callaghan Square.

Newport Bus

Route 30 service will operate to/from Kingsway, opp Friary Gardens (Stop GC).
Bus Stops at Kingsway, Westgate Street, Customhouse Street and Lower Churchill Way will not be served. There are no changes to route X30.

Trafnidiaeth Cymru

Cau maes parcio Caerdydd Canolog

Maes parcio Glanyrafon Caerdydd Canolog (Stryd Wood):

 • Ar gau i’r cyhoedd 20:00 ddydd Sadwrn 04/05/24 - 04:00 ddydd Llun 06/05/24

 • Ar gau i’r cyhoedd 20:00 ddydd Llun 10/06/24 - 04:00 ddydd Mercher 12/06/24

 • Ar gau i’r cyhoedd 20:00 ddydd Llun 17/06/24 - 04:00 ddydd Mercher 19/06/24

 • Ar gau i’r cyhoedd 20:00 ddydd Llun 24/06/24 - 04:00 ddydd Mercher 26/06/24

Maes parcio cefn gorsaf Caerdydd Canolog (Ffordd Penarth):

 • Ar gau i’r cyhoedd 06:00 ddydd Iau 02/05/24 - 04:00 ddydd Llun 06/05/24

 • Ar gau i’r cyhoedd 06:00 ddydd Sul 09/06/24 - 04:00 ddydd Mercher 12/06/24

 • Ar gau i’r cyhoedd 06:00 ddydd Sul 16/06/24 - 04:00 ddydd Mercher 19/06/24

 • Ar gau i’r cyhoedd 06:00 ddydd Sul 23/06/24 - 04:00 ddydd Mercher 26/06/24

Safle tacsis Caerdydd Canolog (Heol Saunders):

 • Bydd y safle tacsis ar Heol Saunders ar gau yn ystod neu cyn yr amser y bydd y ffyrdd ar gau.

Caerdydd Heol y Frenhines

 • Dydd Sul 05 Mai - bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 19:30 ag eithrio ar gyfer mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd am deithio i Fae Caerdydd
 • Dydd Mawrth 11 Mehefin - bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 17:00 ag eithrio ar gyfer mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd am deithio i Fae Caerdydd
 • Dydd Mawrth 18 Mehefin - bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 16:30 ag eithrio ar gyfer mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd am deithio i Fae Caerdydd
 • Dydd Mawrth 25 Mehefin - bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 17:30 ag eithrio ar gyfer mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd am deithio i Fae Caerdydd

Defnyddiwch orsaf Caerdydd Canolog ar ôl yr amser hwn lle fydd system ciwio ar ôl y digwyddiad yn gweithredu.

Yn ôl