Problemau teithio

Mae digwyddiad blynyddol Ras y Gader yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar ddydd Sadwrn 18 Mai 2024.

Fel arfer mae Sgwâr Eldon ar gau rhwng 8am a 6pm i hwyluso'r digwyddiad hwn.

Yn ystod y cyfnod cau bydd bysiau yn gadael o Ddepo Lloyds ar Heol Arran.

Bydd hyn yn effeithio ar T2, T3, G21, G24

Yn ôl