Problemau teithio

Eisteddfod Genedlaethol, Pontypridd - 3 - 10 Awst 2024

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Bontypridd. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Eisteddfod a’r cyngor lleol i sicrhau y gallwch gynllunio eich taith a chael yr opsiwn i adael y car gartref.

Gwiriwch y dudalen hon dros y misoedd nesaf, pan fyddwn yn cynnwys cyngor pellach ar opsiynau teithio.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch i: TrC, Eisteddfod a RCT

Disgwylir i wasanaethau i/o Bontypridd fod yn brysurach nag arfer, gwiriwch cyn i chi deithio a chaniatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein cynlluniwr taith a’n tudalen amserlen gydag unrhyw newidiadau a gawn gan weithredwyr. Gall y gwasanaethau canlynol gael eu heffeithio:

Adventure Travel (112,130 a 102)

Edwards Coaches (90,100,105,107,109 a 111)

Stagecoach (25, 60, 61, 103, 104, 120, 132, 150 a 173)

TrawsCymru (T4 a T14)

Harris Coaches (7 a X38)

Yn ôl