Problemau teithio

Bydd Monnow Street (ger Nailer’s Lane) ar gau o ddydd Mawrth 2 Gorffennaf, Ebrill 2024 tan ddiwedd mis Gorffennaf.
O ganlyniad, ni fydd bysiau ar lwybr 69 yn gwasanaethu arosfannau yn Sgwâr Agincourt, Heol Dixton a Sgwâr St James.
Bydd bysus yn parhau i wasanaethu Ysgol Gyfun Trefynwy yn ystod oriau ysgol.

Yn ôl