Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Dargyfeiriad gwasanaeth 60 Newport Bus – cau Bridge Street am 12 wythnos o ddydd Llun 19 Chwefror 2018

Gan y bydd Bridge Street ym Mrynbuga ar gau, bydd newid dros dro i amserlen gwasanaeth 60. Yn rhan o’r newidiadau hynny, bydd system â dau fws ar waith: 

Bydd un cerbyd yn mynd o Gasnewydd i Frynbuga (Sgwâr Twyn) ac yna o Frynbuga i Gasnewydd.

Bydd cerbyd arall yn mynd o Frynbuga (Sgwâr Twyn) i Drefynwy ac yna o Drefynwy i Frynbuga.

Bydd cwsmeriaid sy’n teithio ymhellach na Brynbuga i’r naill gyfeiriad neu’r llall yn gorfod newid cerbyd yn Sgwâr Twyn, Brynbuga. Bydd pob tocyn a phob tocyn sy’n mynd â chwsmeriaid i ben eu taith yn parhau’n ddilys ar yr ail gerbyd.

Cliciwch yma i weld yr amserlen.

Yn ôl