Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

CANOL Y DREF YSTRAD MYANACH

O Ddydd Gwener 23 Chwefror 2018 hyd nes bydd gwybodaeth bellach.

Oherwydd digwyddiad parhaus yn Ystrad Mynach, mae bysiau’n cael eu dargyfeirio fel a ganlyn:

Bydd Llwybr 7 tuag at Goed Duon yn gweithredu fel arfer i bont rheilffordd Stryd Pantycelyn/Heol Penallta ac wedyn yn stopio mewn arhosfan dros dro y tu allan i Eglwys Fethodistaidd Stryd Lewis ac ailddechrau ar y llwybr arferol o Tesco.

Bydd Llwybr 7 tuag at Bontypridd yn gweithredu fel arfer i Faes Parcio Tesco ac ailddechrau ar y llwybr arferol o'r Central Café.

Bydd Llwybr 50 tuag at Fargod yn gweithredu fel arfer i Ysbyty Ystrad Fawr ac wedyn yn stopio ym Mhont Ystrad Mynach, Maes Parcio Tesco ac wedyn yn ailddechrau ar y llwybr arferol o Draphont Hengoed.

Bydd Llwybr 50 tuag at Gaerffili yn gweithredu fel arfer i Draphont Hengoed ac wedyn yn stopio ym Maes Parcio Tesco, Pont Ystrad Mynach ac ailddechrau ar y llwybr arferol o Ysbyty Ystrad Fawr.

Bydd Llwybr C9 tuag at Fargod yn gweithredu fel arfer i Stryd Davies ac wedyn yn stopio ym Mhont Ystrad Mynach, Maes Parcio Tesco ac yna ailddechrau ar y llwybr arferol o Ysbyty Ystrad Fawr.

Bydd Llwybr C9 tuag at Gaerffili yn gweithredu fel arfer i Draphont Hengoed ac wedyn yn stopio ym Maes Parcio Tesco, Pont Ystrad Mynach ac ailddechrau ar y llwybr arferol o Stryd Davies.

Bydd Llwybr C16 a C17 tuag at Gaerffili yn gweithredu fel arfer i bont rheilffordd Heol Penallta ac wedyn yn stopio mewn stop dros dro y tu allan i Eglwys Fethodistaidd Stryd Lewis ac ailddechrau ar y llwybr arferol o Ysbyty Ystrad Fawr.

Bydd Llwybr C16 a C17 tuag at Nelson/Bargod yn gweithredu fel arfer.

Yn ôl