Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Datblygiadau i wasanaethau bws Stagecoach yng Nghwm Rhondda. O 1 Ebrill 2018 ymlaen.

DYDD LLUN i DDYDD SADWRN

Bydd bws 132 yn teithio i Fae Caerdydd ac oddi yno ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol.

Mae amseroedd teithiau ar wasanaethau 99, 122 a 172 wedi’u newid er mwyn eu gwneud yn fwy dibynadwy. Mae teithiau ychwanegol ar gael ar wasanaethau 173 a 150, ac mae bysiau ychwanegol ar gael ar wasanaethau 124 a 131 ar ddydd Sul.

Bydd Stagecoach bellach yn gweithredu ystod o wasanaethau a osodwyd ar dendr gan Rondda Cynon Taf, sef gwasanaethau 25, 103, 121, 152, 153, 173 a 404.

Yn ôl