Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Gwaith ar y ffordd ym Mrynbuga – cau Sgwâr Twyn

Sylwch fod rhan o Sgwâr Twyn wedi’i chau oherwydd gwaith ar y ffordd. Mae gwasanaeth rhif 60 Newport Bus yn dal i weithredu i ran agosaf yr ardal honno fel y gall teithwyr newid i’r ail gerbyd a cherdded cyn lleied ag sy’n bosibl er mwyn parhau i deithio ar y gwasanaeth.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth wrth iddi ein cyrraedd.

Yn ôl