Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Trefniant arhosfan bysiau dros dro – gwasanaethau First Group – Parc Sgeti Abertawe – 30 Ebrill - 30 Mai 2018

Er mwyn i Gyngor Abertawe allu cynnal gwaith adeiladu hanfodol ar wal gynnal ar arhosfan bysiau Fflatiau Parkway tuag at ganol y ddinas, ni fydd gwasanaethau Sgeti yn gallu gwasanaethu arhosfan bysiau Parkway. O 30 Ebrill ac am gyfnod o 4 wythnos, bydd arhosfan bysiau dros dro ar gael ar ôl cyffordd Clyne Court.

Yn ôl