I weld unrhyw newidiadau byr rybudd i amserlenni, ewch i’n tudalen ‘Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau’

Rydym wedi cael llawer o newidiadau byr rybudd i amserlenni oherwydd prinder gyrwyr.

Newyddion: Disgwylir y bydd streiciau gan yrwyr Stagecoach yn Ne Cymru yn amharu ar wasanaethau yng Nghoed-duon, Bryn-mawr, Pont-y-pŵl a Chwmbrân o ddydd Mawrth 19 Hydref ymlaen

Ni fydd y streiciau’n effeithio ar wasanaethau ar draws Aberdâr, tref Caerffili (ar wahân i wasanaeth 26), Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

All Gwasanaethau Busnes newydd Traveline Cymru helpu eich sefydliad chi?

O hyfforddiant TravelineCymru+ ar-lein ynghylch sut mae defnyddio ein gwasanaethau gwybodaeth i Gynlluniwr Taith Aml-ddull newydd i’w roi ar eich gwefan.

Blog: Ymunwch â Mis Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol ym mis Hydref eleni gyda Living Streets

Ym mis Hydref eleni, mae Living Streets yn gofyn i ni ystyried yr effaith y mae llygredd traffig yn ei chael ar y newid yn yr hinsawdd ac ar yr amgylchedd naturiol.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

Hysbysiad pwysig: Gwasanaethau’n cael eu canslo ac amserlenni’n cael eu newid ar fyr rybudd oherwydd prinder gyrwyr- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Streiciau gan weithwyr Stagecoach yn Ne Cymru yng Nghoed-duon, Bryn-mawr, Pont-y-pŵl a Chwmbrân o 19/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth T7 Newport Bus/TrawsCymru- Newidiadau dros dro I arosfannau o 01/02/2021 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Rhoi’r gorau dros I ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 new y clywir yn wahanol- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth T5 TrawsCymru/Brodyr Richards - Cwtogi’r gwasanaeth dros dro o ganlyniad i brinder gyrwyr - o 06/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd ar gau dros dro o 06/09/2021 tan 30/11/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Canol Caerdydd – Cau ffyrdd a dargyfeirio gwasanaethau am gyfnod hir o 07/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol y Castell, Caerdydd – Cau ffyrdd dros dro gyda’r nos o 12/09/2021 tan 03/11/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau T4, X4 a 132 Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o 02/10/2021 a 04/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol Casnewydd/West Grove, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau – o 06/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 1 Cyngor Caerffili/Stagecoach/NAT– Gwasanaeth bws gwennol dros dro oherwydd bod ffordd ar gau – o 09/10/2021 tan 10/10/2021, ac yna o 18/10/2021 ymlaen - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Park Crescent, Y Barri – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 11/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 251 South Wales Transport yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 11/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Newid dros dro i wasanaeth 15 Bws Caerdydd o 12/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Newid dros dro i amserlen gwasanaeth 30 Bws Caerdydd ar ddydd Sadwrn - o 16/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau 60/61 a 95A Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 25/10/2021 tan 29/10/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth X1 Adventure Travel yn newid ei rif i C1 o 31/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gemau Rhyngwladol yr Hydref yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro ym mis Hydref/Tachwedd 2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Maes parcio gorsaf Casnewydd ar gau dros dro o ddydd Iau i ddydd Sul ym mis Hydref 2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Digwyddiadau Cae Rasio Cas-gwent – Gwasanaethau Bws Gwennol Newport Bus ar gyfer digwyddiadau mis Hydref a mis Tachwedd - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone