Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol. 

Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd

Pleser gan Trafnidiaeth Cymru yw cyhoeddi y bydd Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn agor fis Mehefin a bwriedir i wasanaethau bws ddechrau gwasanaethu ohoni ddydd Sul 30 Mehefin 2024.

Ble wyt ti'n mynd?
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
Pryd ydych chi'n teithio?
newid
Cyflymder cerdded
Symudedd
Chwilio yn ôl gweithredwr i

No flight information available at this time

Y wybodaeth ddiweddaraf

Dim ffws...
Dim ffws...

Efallai eich bod chi’n meddwl mai teithio mewn car ydy’r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, ond mae llawer o resymau pam mai teithio ar fws ydy’r dewis gorau!

Mae Traveline Cymru Nawr Yn Rhan O Drafnidiaeth I Gymru

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Tarfu ar hyn o bryd

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau

Digwyddiadau Stadiwm Principality

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Great Western Railway - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Cross-Country Trains - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Eisteddfod Genedlaethol, Pontypridd - 3 - 10 Awst 2024

Lon ar gau/Dadgyfeuru

Cyngor Sir Benfro (387/7) – Cau’r Ffordd Dros Dro – 15/07/2024 – 18/07/2024

Edwards Coaches (90) – Cau’r Ffordd Dros Dro – 15/07/2024 – 16/07/2024

Lawrlwytho ap Traveline Cymru