Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeBelfast City08:50
KLMAmsterdam09:15
Air FranceAmsterdam09:15
Delta AirlinesAmsterdam09:15
FlybeDublin09:35
Aer LingusDublin09:35
Cwmni hedfanIAmserStatws
KLMAmsterdam06:05Departed
Air FranceAmsterdam06:05Departed
AlitaliaAmsterdam06:05Departed
Thomas Cook Airlines UKTenerife South06:10Departed
FlybeBelfast City06:10Departed
FlybeEdinburgh07:00Final Call Gate 3
Rhagor o fanylion >>
Warning

Gwasanaethau Dydd Llun Gŵyl y Banc - 27/5/2019

Gwasanaethau Dydd Llun Gŵyl y Banc - 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen

Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd dros dro oherwydd digwyddiadau yn Stadiwm Principality ym mis Mai 2019

Cau ffyrdd dros dro oherwydd digwyddiadau yn Stadiwm Principality ym mis Mai 2019

Rhagor o wybodaeth >

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Bae Caerdydd – Cau ffyrdd dros dro rhwng 25/5/2019 a 2/6/2019

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Bae Caerdydd – Cau ffyrdd dros dro rhwng 25/5/2019 a 2/6/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 19/5/2019 ymlaen

Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 19/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Arriva Cymru - Newidiadau i wasanaethau yn y Rhyl o 19/5/2019 ymlaen

Arriva Cymru - Newidiadau i wasanaethau yn y Rhyl o 19/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid

Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Rhagor o wybodaeth >

NAT 116- Temporary Diversion- 29/4/2019 until 31/5/2019

NAT 116- Temporary Diversion- 29/4/2019 until 31/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Glossop Road, Caerdydd dros dro ar 26/5/2019

Cau Glossop Road, Caerdydd dros dro ar 26/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Old Ynysybwl Road, Ynys-y-bwl dros dro rhwng 26/5/2019 a 28/5/2019

Cau Old Ynysybwl Road, Ynys-y-bwl dros dro rhwng 26/5/2019 a 28/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Kimberly Road yn y Rhath dros dro rhwng 28/5/2019 ac 11/6/2019

Cau Kimberly Road yn y Rhath dros dro rhwng 28/5/2019 ac 11/6/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Ffordd-y-Capel a Heol-y-Parc yn Efailisaf dros dro ar 28/5/2019 a 29/5/2019

Cau Ffordd-y-Capel a Heol-y-Parc yn Efailisaf dros dro ar 28/5/2019 a 29/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT #Porth Svc Update: The 120 from #Tonypandy at 19.32 to #Blaencwm #Blaenrhondda is currently on stop awaiting an eng… https://t.co/XTGBZlD6pO

Traveline
Traveline Cymru

RT #Caerphilly service update : We have just been told that there is an rta my the mout pub Trecenydd this will cause… https://t.co/CSj8LRoBXd

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!