Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’-1-1

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Newyddion: https://newyddion.trc.cymru/newyddion/mwy-o-ddiffibrilwyr-syn-achub-bywydau-ar-gyfer-gorsafoedd-ledled-cymru-ar-gororau-1-1-1

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflwyno diffibrilwyr sy’n achub bywydau mewn gorsafoedd ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Newyddion: Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân-1-1-1

Mae Stagecoach Yn Ne Cymru wedi symud i ddepo newydd a mwy cynaliadwy yng Nghwmbrân, lle ceir cilfachau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, system wresogi glyfar, paneli solar, a mwy.

Rhybudd: Gweithredu diwydiannol

Bydd yna weithredu diwydiannol ar 1, 5 a 8 Hydref (thrên). Cofiwch ddarllen ein gwybodaeth am broblemau teithio oherwydd ‘Gweithredu Diwydiannol’ i gael gwybod mwy.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gweithredu Diwydiannol – ar 1, 5 a 8/10/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Hanner Marathon Caerdydd – ar 02/10/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Technical Issue - 26/09/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

M48 Pont Hafren ar gau dros dro o 24/06/2022 tan 27/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Y Trallwng, Powys – Gorsaf fysiau newydd o fis Medi 2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone