Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol. 

Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i ap Traveline Cymru i wneud iddo edrych yn rhan o deulu TrC.

Er y gallech sylwi ar newidiadau bach i'n gwefan a'n ap, rydym yn parhau i ddarparu'r un gwasanaethau cynllunio taith a data.

Dim ffws...

Efallai eich bod chi’n meddwl mai teithio mewn car ydy’r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, ond mae llawer o resymau pam mai teithio ar fws ydy’r dewis gorau! 

Ble wyt ti'n mynd?
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
Pryd ydych chi'n teithio?
newid
Cyflymder cerdded
Symudedd
Chwilio yn ôl gweithredwr i

No flight information available at this time

Y wybodaeth ddiweddaraf

Dim ffws...
Dim ffws...

Efallai eich bod chi’n meddwl mai teithio mewn car ydy’r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, ond mae llawer o resymau pam mai teithio ar fws ydy’r dewis gorau!

Mae Traveline Cymru Nawr Yn Rhan O Drafnidiaeth I Gymru

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Tarfu ar hyn o bryd

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau

Pencampwriaeth y 6 Gwlad 2024 - 10 Mawrth ac 16 Mawrth 2024

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Great Western Railway - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Cross-Country Trains - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Richard Brothers (460) - Ysbyty Glangwili - Dargyfeiriad Dros Dro - o 12/02/2024 tan 09/03/2024

First Cymru (TrawsCymru T1) - Dargyfeirio Dros Dro – 26/02/2024

Lawrlwytho ap Traveline Cymru