Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeParis CDG13:05Delayed
FinnairParis CDG13:05Delayed
AlitaliaParis CDG13:05Delayed
Air FranceParis CDG13:05Delayed
FlybeNewcastle14:20
FlybeMunich14:55Delayed
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeMilan Malpensa10:25Departed
AlitaliaMilan Malpensa10:25Departed
Qatar AirwaysDoha14:15Wait in Departure Lounge
FlybeJersey14:30Self Service Bag Drop\Delayed 16:00
FlybeAnglesey/Ynys Mon15:00Self Service Bag Drop
FlybeDublin15:45Self Service Bag Drop\Delayed 17:00
Rhagor o fanylion >>
Warning

Problemau teithio adeg Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2018

Problemau teithio adeg Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2018

Rhagor o wybodaeth >

Bws Caerdydd – Newidiadau i’r Arosfannau yn Stryd Wood – o 16/2/2019 ymlaen

Bws Caerdydd – Newidiadau i’r Arosfannau yn Stryd Wood – o 16/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Traws T2 - 23/02/2019 10.00AM - 12.00PM

Traws T2 - 23/02/2019 10.00AM - 12.00PM

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Gwaith peirianyddol yn ystod mis Chwefror 2019

Trafnidiaeth Cymru – Gwaith peirianyddol yn ystod mis Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Prisiau tocynnau Stagecoach – Problemau technegol

Prisiau tocynnau Stagecoach – Problemau technegol

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau Tocynnau yng Nghaerdydd o 17 Chwefror 2019 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau Tocynnau yng Nghaerdydd o 17 Chwefror 2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Nodyn atgoffa am gyfleoedd i deithio’n rhad ac am ddim ar TrawsCymru a T4/ T14 trefniadau

Stagecoach yn Ne Cymru – Nodyn atgoffa am gyfleoedd i deithio’n rhad ac am ddim ar TrawsCymru a T4/ T14 trefniadau

Rhagor o wybodaeth >

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Heol-y-Bryn a Hensol Road ym Meisgyn dros dro rhwng 2/1/2019 a 30/1/2019 a rhwng 11/2/2019 a 28/2/2019

Cau Heol-y-Bryn a Hensol Road ym Meisgyn dros dro rhwng 2/1/2019 a 30/1/2019 a rhwng 11/2/2019 a 28/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr y Santes Fair a Stryd Caer yn Abertawe dros dro o 9/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr y Santes Fair a Stryd Caer yn Abertawe dros dro o 9/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Newtown Road, Machynlleth dros dro rhwng 18/2/2019 a 24/2/2019

Cau Newtown Road, Machynlleth dros dro rhwng 18/2/2019 a 24/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Caerau Lane, Caerdydd oherwydd argyfwng - 21/2/2019 tan 22/2/2019

Cau Caerau Lane, Caerdydd oherwydd argyfwng - 21/2/2019 tan 22/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

CCFC v Watford – Cau ffyrdd dros dro ar 22/2/2019

CCFC v Watford – Cau ffyrdd dros dro ar 22/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro rhwng 23/2/2019

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro rhwng 23/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cross Foxes, Trawsfynydd – Problemau teithio dros dro – 23/2/2019

Cross Foxes, Trawsfynydd – Problemau teithio dros dro – 23/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 17/3/2019

Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 17/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Newport Bus – Newidiadau dros dro i wasanaethau 42/43/44 o 25/2/2019 tan 8/3/2019

Newport Bus – Newidiadau dros dro i wasanaethau 42/43/44 o 25/2/2019 tan 8/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Lower Oxford Street, Abertawe dros dro rhwng 25/2/2019 a 1/3/2019

Cau Lower Oxford Street, Abertawe dros dro rhwng 25/2/2019 a 1/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd ym Mhenycoedcae dros dro rhwng 25/2/2019 a 3/3/2019

Cau amryw ffyrdd ym Mhenycoedcae dros dro rhwng 25/2/2019 a 3/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Bute Street, Caerdydd dros dro rhwng 25/2/2019 a 26/2/2019

Cau Bute Street, Caerdydd dros dro rhwng 25/2/2019 a 26/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Ffordd Fynyddig Maerdy dros dro rhwng 25/2/2019 a 26/2/2019

Cau Ffordd Fynyddig Maerdy dros dro rhwng 25/2/2019 a 26/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach South Wales- Buses 26 and 132 Temporary Diversions- 25/2/2019 until 1/3/2019

Stagecoach South Wales- Buses 26 and 132 Temporary Diversions- 25/2/2019 until 1/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Heol Dulais, Abertawe – ymestyn amserlen y gwaith ffordd hyd 29/3/2019

Heol Dulais, Abertawe – ymestyn amserlen y gwaith ffordd hyd 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Problem gydag arhosfan gwasanaeth X10 yn Heol Penarth

Problem gydag arhosfan gwasanaeth X10 yn Heol Penarth

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf – Cau oherwydd argyfwng – 15/2/2019 tan 8/3/2019

Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf – Cau oherwydd argyfwng – 15/2/2019 tan 8/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT From 3 March, most Neath Port Talbot College services will have new - EARLIER - times to morning journeys on routes… https://t.co/s3VxTkEgxj

Traveline
Traveline Cymru

RT ***Routes 12/13/4S Chester depot *** Broughton Hall Road will be closed for 2 weeks as of Monday 25th February, b… https://t.co/CBfNNDmufo

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!