Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
KLMAmsterdam09:15Landed 09:03
Air FranceAmsterdam09:15Landed 09:03
Delta AirlinesAmsterdam09:15Landed 09:03
FlybeDublin09:35Landed 09:24
Aer LingusDublin09:35Landed 09:24
Etihad AirwaysDublin09:35Landed 09:24
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeParis CDG09:40Departed
Air FranceParis CDG09:40Departed
FinnairParis CDG09:40Departed
AlitaliaParis CDG09:40Departed
KLMAmsterdam09:45Departed
Air FranceAmsterdam09:45Departed
Rhagor o fanylion >>
Warning

Gwasanaethau Sherpa – Amserlenni’r Haf – o 13/4/2019 ymlaen

Gwasanaethau Sherpa – Amserlenni’r Haf – o 13/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Android App Update- 3/4/2019

Android App Update- 3/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

CCFC v Liverpool – Cau ffyrdd dros dro ar 21/4/2019

CCFC v Liverpool – Cau ffyrdd dros dro ar 21/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Amserlen newydd ar gyfer gwasanaeth 98 Bws Caerdydd o fis Ebrill 2019 ymlaen

Amserlen newydd ar gyfer gwasanaeth 98 Bws Caerdydd o fis Ebrill 2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Pris ‘Tocyn Diwrnod TrawsCymru’ yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Pris ‘Tocyn Diwrnod TrawsCymru’ yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach- Prisiau Tocyn Megarider Islwyn yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Stagecoach- Prisiau Tocyn Megarider Islwyn yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach/ Cyngor Sir Powys – Prisiau newydd o 1/4/2019 ymlaen

Stagecoach/ Cyngor Sir Powys – Prisiau newydd o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i brisiau tocynnau Stagecoach - Ardal Torfaen - o 1/4/2019 ymlaen

Newidiadau i brisiau tocynnau Stagecoach - Ardal Torfaen - o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd dros dro yng Nghaerdydd er mwyn rhoi wyneb newydd arnynt - Ebrill 2019

Cau ffyrdd dros dro yng Nghaerdydd er mwyn rhoi wyneb newydd arnynt - Ebrill 2019

Rhagor o wybodaeth >

Gorsaf Fysiau Casnewydd – Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 1/4/2019 ymlaen

Gorsaf Fysiau Casnewydd – Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Diweddariad ynghylch gwasanaeth T6 – o 12/4/2019 ymlaen

Diweddariad ynghylch gwasanaeth T6 – o 12/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Park Street, Pontypridd dros dro ar amryw ddyddiadau ym mis Ebrill o 13/4/2019 ymlaen

Cau Park Street, Pontypridd dros dro ar amryw ddyddiadau ym mis Ebrill o 13/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Dargyfeirio gwasanaeth 56 Stagecoach dros dro rhwng 14/4/2019 a 18/4/2019

Dargyfeirio gwasanaeth 56 Stagecoach dros dro rhwng 14/4/2019 a 18/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Heol Llanilltud Fach, Castell-nedd dros dro rhwng 15/4/2019 a 6/5/2019

Cau Heol Llanilltud Fach, Castell-nedd dros dro rhwng 15/4/2019 a 6/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hengoed Road, Caerffili dros dro rhwng 15/4/2019 a 19/4/2019

Cau Hengoed Road, Caerffili dros dro rhwng 15/4/2019 a 19/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Pentrebane Road, Caerdydd dros dro rhwng 16/4/2019 a 17/4/2019

Cau Pentrebane Road, Caerdydd dros dro rhwng 16/4/2019 a 17/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Culverhouse Cross Service Disruption- 18/4/2019

Culverhouse Cross Service Disruption- 18/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Caerau Lane, Caerdydd dros dro rhwng 23/4/2019 a 24/4/2019

Cau Caerau Lane, Caerdydd dros dro rhwng 23/4/2019 a 24/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT Dyma’r amserlen ar gyfer Gwasanaethau Bws Gwyliau’r Pasg. Rhannwch os gwelwch yn dda. Diolch. Please see timetable… https://t.co/07YUMc0NHF

Traveline
Traveline Cymru

RT NEW: Trains running between Bridgend and #PortTalbotParkway may be delayed by up to 15 minutes due to a fault with… https://t.co/k8SHrfIvBU

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!