Fyddwch chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus dros yr ŵyl?

Ewch i’n tudalen ‘Gwybodaeth am deithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd’ i weld trosolwg o sut y bydd gwasanaethau’n gweithredu 

Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Newyddion: Tarfu ar Wasanaethau TrC fis Rhagfyr a Ionawr – gwiriwch cyn teithio

Mae Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffyrdd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) wedi cyhoeddi y bydd gweithredu diwydiannol ar 13-14, 16-17 a 24-27 Rhagfyr a 3-4 a 6-7 Ionawr.

Newyddion: Ho-ho-hopiwch ar y bws i deithio am ddim ar y penwythnos wrth i ni nesáu at y Nadolig

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cadarnhau y bydd holl deithiau bws dros y penwythnos o fewn y sir yn rhad ac am ddim i’r holl ddefnyddwyr, bob penwythnos ym mis Rhagfyr.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gweithredu Diwydiannol - Rhagfyr a Ionawr- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Arosfannau 1, 2 a 3 Gorsaf Fysiau Caerfyrddin ar gau dros dro o 06/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

First Cymru (Gwasanaeth X2) – Y gwasanaeth yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 20/09/2022 ymlaen - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Newport Bus (Gwasanaethau 72 a C4) – Gwelliannau ar ffurf gwasanaethau newydd yng Nghas-gwent ar gyfer Stagecoach West (yn lle gwasanaethau 761 a 24) – o 21/11/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stagecoach yn Ne Cymru (Gwasanaethau 6, 7 a 9) - Hirwaun a Chefn-coed – Cau ffordd dros dro o 09/12/2022 tan 12/12/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone