Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Newyddion: Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno newidiadau pellach i amserlen frys o 3 Ionawr ymlaen

Mae absenoldebau staff wedi cynyddu’n sylweddol oherwydd ton ddiweddaraf y pandemig Covid-19.

Newyddion: O 10 Ionawr ymlaen, bydd Bws Caerdydd yn gweithredu amserlenni dydd Sadwrn o ddydd Llun i ddydd Gwener oherwydd effaith yr amrywiolyn Omicron

Mae’r penderfyniad hwn wedi’i wneud er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith yn sefydlog ac yn ddibynadwy.

Newyddion: Cyfarwyddwr Bus Users yng Nghymru yn cael OBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Fel Cyfarwyddwr Bus Users yng Nghymru, mae Barclay wedi hwyluso dros 200 o ddigwyddiadau sydd wedi dod â theithwyr a darparwyr trafnidiaeth leol ynghyd.

Newyddion: Mae gwaith adeiladu yn parhau ar Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i symud ymlaen gydag adeiladu Metro De Cymru a chafodd gwaith mawr ei wneud dros y Nadolig. 

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Bws Caerdydd - Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau yn rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd o 06/09/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth X4 Stagecoach yn Ne Cymru (Y Fenni – Caerdydd) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 04/01/2022 tan 01/07/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 58 Bysiau Arriva Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 04/01/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 320 Adventure Travel yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 10/01/2022 tan 23/01/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol y Porth, Caerdydd – Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau o 13/01/2022 tan (tua) 27/01/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Commercial Street, Pontllan-fraith ar gau dros dro o 15/01/2022 tan 18/01/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone