Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Newyddion: Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

Newyddion: Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cam arall ymlaen drwy ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi a’i gyflwyno i ran arall o Sir y Fflint.

Rhybudd: Gweithredu diwydiannol

Bydd yna weithredu diwydiannol ar 20 Awst. Cofiwch ddarllen ein gwybodaeth am broblemau teithio oherwydd ‘Gweithredu Diwydiannol’ i gael gwybod mwy.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth Coaster First Cymru – Diweddariadau dros dro am Wasanaethau – o 01/07/2022 tan 11/09/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Easyway Minibus Hire – Posibilrwydd y caiff gwasanaethau eu canslo o 31/07/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Canol Caerdydd – Diweddariad am arosfannau bysiau o 04/07/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stagecoach yn Ne Cymru – Gwasanaeth yn cael ei ganslo o 24/07/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cardiff Road, Glyn-taf ar gau dros dro o 25/07/2022 tan 05/09/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gweithredu Diwydiannol – Cyngor am deithio - ar 20/08/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cylchfan Hirwaun/Trewaun ar gau o 25/07/2022 tan 21/08/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cau ffordd Mynydd y Maerdy dros dro o 04/07/2022 tan fis Medi- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gorsaf Fysiau Pontypridd – Newidiadau i arosfannau gwasanaethau o 19/07/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Pride Cymru, Caerdydd – Cyngor am deithio – 27/08/2022 a 28/08/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stagecoach yn Ne Cymru – Canslo gwasanaethau ar 28/08/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone