Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Rhybudd: Gweithredu diwydiannol

Mae Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffyrdd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) wedi cyhoeddi bod gweithredu diwydiannol 14 o Gwmnïau Gweithredu Trenau wedi’i ganslo.

Newyddion: Cymeradwyo Cynllun Teithio AM DDIM ar Fysiau ledled y Fwrdeistref Sirol trwy gydol mis Mawrth

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer cynllun teithio AM DDIM ar fysiau trwy gydol mis Mawrth 2023. Bydd hyn yn berthnasol i bob taith leol yn Rhondda Cynon Taf a bydd yn dod i rym ddydd Mercher (1 Mawrth).

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

GWEITHREDU DIWYDIANNOL- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Arosfannau 4,5,6 a 7 Gorsaf Fysiau Caerfyrddin ar gau dros dro o 06/03/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

First Cymru (X11) - Y Sgwâr, Cydweli - Cau Ffordd Dros Dro - o 01/02/2023 hyd nes y clywir yn wahanol- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lloyds Coaches (28) - A493 - Morfa Mawddach - Arthog - Cau Ffordd Dros Dro o 18/02/2023 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Traws Cymru (T5) – Aberporth – Cau Ffordd Dros Dro – 13/02/2023 tan 17/03/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Bws Caerdydd (44,65,65A) – Heol Hendre – Cau Ffordd Dros Dro – rhwng 13/03/2023 a 21/05/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Bysiau Cwm Taf (X61 a 352) – Canslo gwasanaethau – o 17/03/2023 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Adventure Travel – Newidiadau i brisiau tocynnau – o 30/01/2023 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i brisiau tocynnau – o 26/02/2023 ymlaen - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Llew Jones (TrawsCymru T10) – Newidiadau Pris – 15/03/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone