Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
LoganairGlasgow16:20
City JetDublin17:00
Blue IslandsShannon01:15
Eastern AirwaysVenice22:45
Eastern AirwaysVenice00:45
TUI AirwaysLanzarote19:30
Cwmni hedfanIAmserStatws
Blue IslandsShannon11:30Check In at 09:30
Eastern AirwaysVenice15:00Check In at 13:00
City JetDublin22:30Check In at 20:30
LoganairGlasgow23:55Check In at 21:55
TUI AirwaysLanzarote10:30
Rhagor o fanylion >>
Warning

Mae nifer fawr o lwybrau’r Cynlluniwr Taith ac o Amserlenni wedi’u diweddaru, ond dylech barhau i wirio ein tudalen am y Coronafeirws i weld y newidiadau diweddaraf i wasanaethau.

Mae nifer fawr o lwybrau’r Cynlluniwr Taith ac o Amserlenni wedi’u diweddaru, ond dylech barhau i wirio ein tudalen ...

Rhagor o wybodaeth >

Heol y Castell, Caerdydd yn ailagor ac arosfannau bysiau’n newid o 29/11/2020 ymlaen

Heol y Castell, Caerdydd yn ailagor ac arosfannau bysiau’n newid o 29/11/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021

Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021

Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth T2 TrawsCymru/ Lloyds Coaches – Newid i’r arhosfan bysiau yn Nolgellau o 12/10/2020 ymlaen nes y clywch yn wahanol

Gwasanaeth T2 TrawsCymru/ Lloyds Coaches – Newid i’r arhosfan bysiau yn Nolgellau o 12/10/2020 ymlaen nes y clywch y...

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

South Wales Transport – Newidiadau i lwybrau ac amserau bysiau coleg Campws Gorseinon o 10/11/2020 ymlaen

South Wales Transport – Newidiadau i lwybrau ac amserau bysiau coleg Campws Gorseinon o 10/11/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 303 NAT Group yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/11/2020 tan 27/11/2020

Gwasanaeth 303 NAT Group yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/11/2020 tan 27/11/2020

Rhagor o wybodaeth >

Wellfield Road, Caerdydd – System unffordd newydd o 23/11/2020 ymlaen

Wellfield Road, Caerdydd – System unffordd newydd o 123/11/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Birchgrove Road, Caerdydd dros dro o 23/11/2020 tan 6/12/2020

Cau Birchgrove Road, Caerdydd dros dro o 23/11/2020 tan 6/12/2020

Rhagor o wybodaeth >

Heol Alexandra, Abertawe ar gau dros dro o 27/11/2020 tan 29/11/2020

Heol Alexandra, Abertawe ar gau dros dro o 27/11/2020 tan 29/11/2020

Rhagor o wybodaeth >

First Cymru and NAT Service 16- Temporary Diversion and Partial Service Replacement- from 30/11/2020 until 12/4/2021

First Cymru and NAT Service 16- Temporary Diversion and Partial Service Replacement- from 30/11/2020 until 12/4/2021

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

We really appreciate our customers getting in touch to alert us to any timetable information that is not showing as… https://t.co/NwHSXjiUUR

Traveline
Traveline Cymru

Rydym yn falch pan fydd cwsmeriaid yn cysylltu â ni ynghylch unrhyw wybodaeth am amserlenni, nad yw’n ymddangos yn… https://t.co/RPqtxwZoIo

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!