Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Blog: Trafnidiaeth Gyhoeddus yn Cysylltu Cymunedau â’i Gilydd- Diwrnod ym mywyd Swyddog Rhanbarthol Ramblers Cymru ar gyfer y De-orllewin

Mae Zoe yn sôn am ei phrofiad o deithio i Lanybydder o Abertawe ar y trên a’r bws.

Newyddion: Gwaith adeiladu ar fin dechrau i greu Hwb Trafnidiaeth Porth

Mae’r datblygiad yn cynnwys hwb trafnidiaeth modern yng nghanol y dref, a fydd yn galluogi pobl i deithio’n hwylus ar fysiau a threnau.

Newyddion: Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Cyfarwyddwr parhaol yng Nghymru

Mae Gemma Lelliott wedi bod yn rhan o’r sefydliad ers 3 blynedd ac wedi bod yn Gyfarwyddwr Interim yng Nghymru yn ystod y 6 mis diwethaf.

Newyddion: Nextbike yn ailddechrau yng Nghaerdydd gyda mesurau newydd ar waith yn dilyn fandaliaeth ac achosion o ddwyn

Roedd y cynllun wedi’i atal dros dro am ddau fis yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ond mae wedi ailddechrau ers 13 Ionawr.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Bws Caerdydd - Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau yn rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd o 06/09/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth X4 Stagecoach yn Ne Cymru (Y Fenni – Caerdydd) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 04/01/2022 tan 01/07/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 58 Bysiau Arriva Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 04/01/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 30 Bws Caerdydd – Newid dros dro i arosfannau bysiau o 30/01/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone