Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Remember there's BT works happening on Dimlands Road so it's going to be closed this evening from 1830, check out t… https://t.co/ObYgoD2BCg
@TravelineCymru RT Going to town for some festive fun with your family this weekend? Go by bus and beat the car park queues! Our reduc… https://t.co/AqhoxFuC9K
@TravelineCymru RT Some services will be affected due to the Xmas light switch on in Whitchurch today, details here https://t.co/cVSnQR5AFJ
@TravelineCymru RT Services 151, 26 & 170 change today, please see details & timetables here https://t.co/oLa7I5Nfqz
@TravelineCymru RT Penarth is set to go Festive today, Sunday 19 November, when the Christmas Lights will be switched on by Owen Money… https://t.co/8i2yFOmakI

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, 9 Tachwedd – 7 Ionawr 2018

Bydd strydoedd Caerdydd yn llawn lliw eleni eto wrth i Ŵyl y Gaeaf ddychwelyd i lawnt Neuadd y Ddinas.

Mwy

Ffair Nadolig Llandudno, 16 – 19 Tachwedd 2017

Ffair Nadolig Llandudno yw un o’r ffeiriau Nadolig mwyaf yng Nghymru erbyn hyn ac fe’i cynhelir eleni eto gyda chyfle i fwynhau dros 165 o stondinau Nadoligaidd yng nghanol y dref.

Mwy

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe, 17 Tachwedd – 7 Ionawr 2018

Bydd Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe, sy’n ŵyl arobryn, yn dychwelyd i Barc Amgueddfa Abertawe (ar dir Amgueddfa Genedlaethol y Glannau), a gaiff ei drawsnewid yn ŵyl y gaeaf hudol a fydd yn siŵr o fynd â chi i hwyl yr ŵyl.

Mwy

Cyfres Under Armour: Cymru yn erbyn Georgia. Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2017

Bydd Caerdydd yn llawn cyffro cefnogwyr rygbi yn ystod mis Tachwedd pan fydd Cymru yn chwarae pedair gêm yn y Gyfres Under Armour yn Stadiwm Principality yn y ddinas.

Mwy

Hanner Marathon Conwy. Dydd Sul 19 Tachwedd 2017

Bydd llwybr Hanner Marathon Conwy – sy’n un o bum Hanner Marathon gorau’r DU o ran golygfeydd, yn ôl darllenwyr Runners World, ac sy’n denu miloedd o redwyr bob blwyddyn – yn dechrau ar y cei o flaen castell hanesyddol Conwy.

Mwy

Cyfres Under Armour: Cymru yn erbyn Seland Newydd. Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017

Bydd Caerdydd yn llawn cyffro cefnogwyr rygbi yn ystod mis Tachwedd pan fydd Cymru yn chwarae pedair gêm yn y Gyfres Under Armour yn Stadiwm Principality yn y ddinas.

Mwy

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, 27 – 28 Tachwedd 2017

Mae’r Ffair Aeaf bellach yn un o atyniadau amaethyddol mwyaf poblogaidd Cymru, ac mae’n gyfle i ymwelwyr fwynhau amrywiaeth o stondinau gan gynhyrchwyr bwyd lleol o Gymru, ynghyd â channoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Mwy

Trenau Siôn Corn 2017. Amryw ddyddiadau a lleoliadau yng Nghymru

Dyw’r Nadolig ddim yn gyflawn heb ymweliad â Siôn Corn, a’r ffordd berffaith o wneud hynny yw ar drên!

Mwy

Cyfres Under Armour: Cymru yn erbyn De Affrica. Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017

Bydd Caerdydd yn llawn cyffro cefnogwyr rygbi yn ystod mis Tachwedd pan fydd Cymru yn chwarae pedair gêm yn y Gyfres Under Armour yn Stadiwm Principality yn y ddinas.

Mwy

Marchnad Nadolig Caerffili, 9 – 10 Rhagfyr 2017

Mae Marchnad Nadolig Caerffili yn cynnig cyfle perffaith i fynd i hwyl yr ŵyl, gyda dros 100 o stondinau yn gwerthu cynnyrch bwyd, crefftau ac anrhegion ynghyd â Marchnad Ffermwyr a Ffair Grefftau ar wahân.

Mwy

Nofio yn Ninbych-y-pysgod ar Ŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr 2017

Mae’r arfer o nofio yn y môr ar Ŵyl San Steffan wedi datblygu’n brif atyniad Dinbych-y-pysgod dros gyfnod y Nadolig. Mae’r digwyddiad yn denu cannoedd o bobl yn eu gwisg ffansi gorau sy’n nofio i godi arian i elusen.

Mwy

Grand National Coral Cymru, Cas-gwent. Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017

Grand National Coral Cymru yw un o rasys ceffylau mwya’r flwyddyn, ac mae hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o adloniant sy’n ei wneud yn ddiwrnod allan arbennig i’r teulu dros gyfnod y Nadolig.

Mwy