Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Aberdare, some delays are expected due to the closure of the A4059 for Road surface improvements. Sorry for any inconvenience caused.
@TravelineCymru RT Live updates as A48 Western Avenue in Cardiff closed in both directions due to 'police incident'… https://t.co/cMjQGX0l11
@TravelineCymru RT The Police have now re-opened the Gabalfa Interchange but please expect delays on the network while the traffic con… https://t.co/MIug3amH7X
@TravelineCymru RT We are still experiencing severe delays across the network at the moment due to traffic congestion caused by the Po… https://t.co/pAZk68IiiD

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog. Llandudno. Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018

Eleni, cynhelir y digwyddiad cenedlaethol hwn yn nhref lan môr hanesyddol Llandudno, yn y gogledd, ddydd Sadwrn 30 Mehefin 2018.

Mwy

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. 3 – 8 Gorffennaf 2018

Mae’r ŵyl chwe diwrnod o hyd yn cynnig rhywbeth i bawb ei fwynhau – o gerddoriaeth, perfformiadau dawns a chystadlaethau i weithdai, perfformiadau yn yr awyr agored, a llawer mwy.

Mwy

Traeth Bae Caerdydd, 6 Gorffennaf 2018

Bydd atyniad poblogaidd iawn ar gyfer yr adeg hon o’r flwyddyn, sef Traeth Bae Caerdydd, yn dychwelyd yr haf hwn a bydd yn cynnig adloniant ar gyfer diwrnod gwych allan i’r teulu yn yr haul.

Mwy

Gŵyl Fwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd. 6 – 8 Gorffennaf 2018

Gŵyl rad ac am ddim yw Gŵyl Fwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd, a gynhelir yn yr awyr agored yng nghanol Bae Caerdydd, ac mae’n un o uchafbwyntiau’r calendr gwyliau bwyd yng Nghymru.

Mwy

Gŵyl Haf Rhisga. Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018

Mae disgwyl i filoedd o ymwelwyr a thrigolion lleol ymweld â Gŵyl Haf Rhisga, wrth i Barc Rhisga gael ei drawsnewid yn lleoliad ar gyfer diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf o 12pm tan 5pm.

Mwy

Velothon Cymru, 8 Gorffennaf 2018

Mae Velothon Cymru yn dod i Gaerdydd gan gynnig penwythnos anhygoel a chyffrous o feicio i bawb ei fwynhau. Bydd hyd at 18,000 o feicwyr yn croesi’r llinell gychwyn ar y diwrnod ac yn dechrau ar ddigwyddiad beicio dros ffyrdd sydd wedi’u cau drwy rai o’r golygfeydd mwyaf trawiadol yng Nghymru.

Mwy

Glass Butter Beach, Aber-soch, 13 – 15 Gorffennaf 2018

Gŵyl gerddoriaeth, tonfyrddio a syrffio yw Glass Butter Beach, a gynhelir yn ardal brydferth Aber-soch. Gallwch ddisgwyl mwynhau amrywiaeth o adloniant ar bum llwyfan cerddoriaeth a gwledd o donfyrddio, syrffio, neidio bynji a llawer mwy.

Mwy

Paloma Faith. Stadiwm Zip World, Bae Colwyn. Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018

Bydd Orchard Entertainment yn dod ag un o enillwyr gwobrau’r BRITs, Paloma Faith, a’i sioe fyw syfrdanol i Stadiwm Zip World, Bae Colwyn, ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf yn rhan o’i thaith haf o amgylch y DU.

Mwy

Grand Prix Speedway Prydain Adrian Flux yn Stadiwm Principality Caerdydd, Sadwrn 21 Gorffennaf 2018

Dewch i weld 23 o ragrasys cyffrous lle bydd gyrwyr beiciau modur yn mynd benben â’i gilydd unwaith yn rhagor, mewn awyrgylch heb ei ail yn Stadiwm Principality. Bydd 16 o yrwyr yn y gystadleuaeth ond dim ond un all fod yn fuddugol!

Mwy

Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt, 23 – 26 Gorffennaf 2018

Sioe Frenhinol Cymru yw un o ddigwyddiadau mwyaf y calendr Cymreig ac mae’n dathlu’r agweddau gorau ar amaethyddiaeth a da byw yng Nghymru.

Mwy

Gŵyl y Caws Mawr, Caerffili. 27 – 29 Gorffennaf 2018

Mae Gŵyl y Caws Mawr, a gynhelir yng nghysgod castell ysblennydd Caerffili, yn denu torfeydd enfawr bob blwyddyn gan ei bod yn cynnig amrywiaeth o adloniant – o gerddoriaeth a dawns i arddangosfeydd heboca, llyncu tân a llawer mwy!

Mwy

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 3 – 11 Awst 2018

Gŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant Cymraeg yw’r Eisteddfod Genedlaethol, ac mae’n cynnwys rhaglen enfawr o weithgareddau a gynhelir drwy gydol yr wythnos.

Mwy

Sioe Sir Benfro, 14 - 16 Awst 2018

Mae rhywbeth at ddant pawb yn Sioe Sir Benfro, a bydd ystod eang o atyniadau a digwyddiadau i’w mwynhau bob dydd.

Mwy

Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Bannau Brycheiniog, 16 – 19 Awst 2018

Gŵyl gerddoriaeth a chelfyddydau annibynnol yw Gŵyl y Dyn Gwyrdd, sy’n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant – o gerddoriaeth i ffilm, barddoniaeth, comedi, theatr a llawer mwy.

Mwy